Forholder Rustelefonen seg til riksadvokatens redegjørelse?

Hei!
I sine svar til innsendte spørsmål rundt erfaringer med politiet, forholder Rustelefonen seg til Riksadvokatens redegjørelse av politiets tilgang til ransakning/rustesting på bakgrunn av mistanke om rusbruk?

annet |
40 år |
viken

  Rusinfo svarer:

Ja. Vi i RUSinfo etterstreber å være mest mulig oppdatert på gjeldende lovverk til enhver tid. Merk at rundskriv fra riksadvokaten gjerne gjelder for en avgrenset periode. Noen ganger forlenges tiltakene, noen ganger videreføres tiltakene med visse endringer, og noen ganger forlenges ikke tiltak. Merk også at enkelte rundskriv åpner for en vurdering fra politiet (lokalt) sin side.

PS. dersom vi i tidligere spørsmål har svart noe annet enn hva som fremgår i riksadvokatens rundskriv, kan dette skyldes at andre regler var gjeldende da svaret ble publisert.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Velkommen til RUSinfo!

Tjenesten er åpen på hverdager kl 11-18.

Vi holder stengt

  • 1.mai
  • 10.mai
  • 17.mai
  • 18.mai
  • 29.mai
 

Tirsdag 30.mai åpent 15-18

Tjenesten er stengt kl 14.30-15 hver dag.