DMT/Ayahuasca

DMT er et stoff som i små mengder forekommer naturlig i en rekke planter og organismer, deriblant menneskekroppen. Brukt som rusmiddel kan DMT inntas i ren og konsentrert form, eller i form av ulike typer brygg (først og fremst Ayahuasca). Rusen klassifiseres som hallusinogen – men konkret hvor intens og langvarig rusen blir, avhenger bl.a. av inntaksform og mengde.

 

 

DMT står for N,N–Dimetyltryptamin.

 

Det er mye som tyder på at Ayahuasca (eller lignende preparater med DMT-innhold) har vært brukt i ritualer og religiøse seremonier i lang tid. Dette gjelder hovedsakelig ulike deler av Sør-Amerika. Konkret når denne typen bruk oppsto er uvisst, men de tidligste funnene vi kjenner til, indikerer at det kan være snakk om mer enn tusen år siden.

Ren DMT ble syntetisert langt senere, i 1931 av den tysk-kanadiske kjemikeren Richard Manske.

I Norge ble DMT klassifisert som et illegalt narkotisk middel i kjølvannet av Konvensjonen om psykotrope stoffer (1971), en internasjonal FN-samling som fulgte opp Den alminnelige narkotikakonvensjon (1961) med å tilføye ytterligere substanser.

DMT utgjør en svært lav andel av rusmiddelbruken i Norge. Likevel har det en viss utbredelse.