Ketamin

Ketamin ble på 1960-tallet utviklet som et anestesilegemiddel, men anvendes i liten grad som anestesi på mennesker da stoffet ofte forårsaker hallusinogene virkninger hos pasienter. Ketamin ble i 2020 godkjent i Norge som legemiddel mot depresjon. Som rusmiddel gir ketamin en hallusinogen og dissosiativ effekt.

Inntak, dosering og virketid av ketamin

En normal brukerdose kan variere mellom ca. 30 og 300 mg., sterkt avhengig av brukerens erfaring samt stoffets renhet/konsentrasjon og inntaksmetode (f.eks. sniffing, oralt eller injeksjon). Avhengig av disse faktorene vil rusvirkningen normalt vare i 1-2 timer, med ettervirkninger inntil 4-8 timer, noen ganger også dagen derpå.

 

Virkninger og bivirkninger av ketamin

Avhengig av dosering og bruksmåte vil Ketamin kunne virke både dempende, stimulerende og hallusinogent på sentralnervesystemet.

Dissosiasjon og svekket motorikk/koordinasjon er vanlige bivirkninger, og ketamin kan potensielt være dødelig ved høye doser.

Ketamin kan være mer vanedannende enn andre hallusinogene rusmidler, og kan ved lengre tids regelmessig bruk gi betydelige fysiologiske og psykologiske skader. Blant annet er det rapportert at ketamin kan føre til problemer med vannlating og skader på blæren.

 

Ketamin og lovgivning

I Norge distribueres ketamin medisinsk i form av Ketalar, som klassifiseres som et reseptpliktig preparat. Fra 2020 ble det tillatt å bruke ketamin-preparater ved behandling mot depresjon.

 

Ketamin i urinprøver

Inntak av ketamin kan påvises i 2-7 dager etter inntak hvis laboratoriet ser etter det. Påvisningstiden kommer an på faktorer som mengde og varighet av rusmiddelinntak, variasjon i utskillelseshastighet mellom personer,  variasjon i utskillelseshastighet for den samme personen over tid, samtidig bruk av legemidler eller rusmidler som påvirker utskillelseshastigheten og lever- og/eller nyrefunksjon.

Bruk av ketamin kan ved enkelte urinprøver gi falsk positivt utslag som PCP.