Ketamin

Ketamin ble opprinnelig utviklet som et anestesilegemiddel. Det blir med andre ord brukt medisinsk ved narkose, som bedøvende eller smertestillende middel. I dag brukes ketamin fortsatt som anestesilegemiddel, samt i behandling av depresjon ved enkelte klinikker. Ketamin blir også brukt som rusmiddel. Effekten kan først og fremst beskrives som dissosiativ.

Inntak, dosering og virketid av ketamin

En normal brukerdose ligger gjerne rundt 30-50 mg (sniffet). Dette kan riktignok variere avhengig av din kroppsbygning, hvilken effekt du er ute etter, hvor mye erfaring og hvor høy toleranse du har, stoffets renhet samt inntaksmetode (f.eks. sniffing, oralt, rektalt eller injeksjon).

Sammenlignet med sniffing, er brukerdosene gjerne noe høyere ved oral eller rektal bruk. Sammenlignet med sniffing, er brukerdosene helst betydelig lavere ved injeksjon. Ketamin kan injiseres både intramuskulært og intravenøst, men dette er ikke veldig vanlig. Vi fraråder særlig sistnevnte da det gir betydelig økt risiko for skader.

Effekten varer normalt i 1-2 timer, med ettervirkninger opptil 4 timer. Noen opplever også lengre ettervirkninger enn dette, til og med dagen etter.

 

Virkninger og bivirkninger av ketamin

Avhengig av dosering og bruksmåte vil Ketamin kunne gi svært ulike virkninger. I lave doser beskrives rusen gjerne som svakt stimulerende (oppkvikkende) og samtidig også svakt beroligende. Humøret føles ofte lettere.

Ved middels store doser oppleves rusen gjerne som mer dissosiativ og forvirrende. At noe er dissosiativt, kan kanskje forklares som en følelse av løsrivelse – at du føler deg mer løsrevet fra dine omgivelser, mer løsrevet fra dine egne tanker, eller at tankene dine føles mer løsrevet fra hverandre.

Mange beskriver en bisarr og drømmeaktig tilstand, «ut av kroppen»-opplevelser og forvridde sanseinntrykk (særlig syn og hørsel).

Ved høye doser opplever mange en sterk forvirring, samt total eller delvis bevisstløshet.

Svekket motorikk og svekket koordinasjon er vanlige bivirkninger, særlig ved relativt høye doser. Om du skal bruke ketamin bør du derfor være oppmerksom på hvor du befinner deg og hvem du er sammen med, da du til tider kan ha store vansker med å bevege deg eller redegjøre for deg. Dette er ting som ellers kan plassere deg i potensielt risikable situasjoner.

Ketamin kan være vanedannende, og kan ved lengre tids regelmessig bruk gi fysiologiske og psykologiske skader. Blant annet er det rapportert at ketamin kan føre til problemer med vannlating og skader på nyre eller blære.

Ketamin kan potensielt være dødelig ved svært høye doser. Dødelig overdose som følge av ketamin alene er riktignok uvanlig.

 

Ketamin og lovgivning

I Norge distribueres ketamin medisinsk i form av Ketalar, som klassifiseres som et reseptpliktig preparat (reseptgruppe A).

Ketamin er ikke klassifisert som narkotika.

 

Ketamin i urinprøver

Inntak av ketamin kan påvises i 2-7 dager etter inntak hvis laboratoriet ser etter det. Påvisningstiden kommer an på faktorer som mengde og varighet av rusmiddelinntak, variasjon i utskillelseshastighet mellom personer,  variasjon i utskillelseshastighet for den samme personen over tid, samtidig bruk av legemidler eller rusmidler som påvirker utskillelseshastigheten og lever- og/eller nyrefunksjon.

Bruk av ketamin kan ved enkelte urinprøver gi utslag som PCP, ettersom ketamin er et derivat av PCP.