Hva sier loven om NPS

Stoffene ble ofte kalt «legal highs» fordi mange slike forbindelser ofte ikke var omfattet av lovverket, og produsent/selger/bruker kunne derfor ikke straffes.

 

Dette er imidlertid endret for de aller fleste slike stoffer i Norge i dag. 14 februar 2013 ble en ny narkotikaforskrift fastsatt i Norge.

Den nye forskriften innebærer at mange nyutviklede narkotiske stoffer, som eksempelvis syntetiske cannabinoider, er å regne som narkotika. I narkotikalisten som er vedtatt som en del av forskriften er det listeført 10 stoffgrupper. Disse gruppene dekker de aller fleste av de nyutviklede psykoaktive stoffene som fagmyndighetene har avdekket siden 2011.