NPS i blodprøve og urinprøve

Det dukker stadig opp nye NPS på markedet, noe som gjør det vanskelig å være oppdatert når det gjelder å utvikle testmetoder som avslører bruk.

Divisjon for rettsmedisinske fag har utviklet analysemetoder for et stort antall nye psykoaktive stoffer og det utvikles kontinuerlig nye metoder for å innlemme flere stoffer i analyserepertoaret. Det er fler typer NPS det nå går an å spore i urin- og blodprøver, men det er ikke innlemmet i standard ruspanel på screeningtester.

 

Tjenesten er åpen på hverdager kl 11-18.

Vi holder stengt

  • 1.mai
  • 10.mai
  • 17.mai
  • 18.mai
  • 29.mai

 

Tirsdag 2.mai åpent 15-18

Tirsdag 16. mai åpent 15-18

Tjenesten er stengt kl 14.30-15 hver dag.