NPS i blodprøve og urinprøve

Det dukker stadig opp nye NPS på markedet, noe som gjør det vanskelig å være oppdatert når det gjelder å utvikle testmetoder som avslører bruk.

Divisjon for rettsmedisinske fag har utviklet analysemetoder for et stort antall nye psykoaktive stoffer og det utvikles kontinuerlig nye metoder for å innlemme flere stoffer i analyserepertoaret. Det er fler typer NPS det nå går an å spore i urin- og blodprøver, men det er ikke innlemmet i standard ruspanel på screeningtester.

 

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen