Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

NPS i blodprøve og urinprøve

Det dukker stadig opp nye NPS på markedet, noe som gjør det vanskelig å være oppdatert når det gjelder å utvikle testmetoder som avslører bruk.

Divisjon for rettsmedisinske fag har utviklet analysemetoder for et stort antall nye psykoaktive stoffer og det utvikles kontinuerlig nye metoder for å innlemme flere stoffer i analyserepertoaret. Det er fler typer NPS det nå går an å spore i urin- og blodprøver, men det er ikke innlemmet i standard ruspanel på screeningtester.