Dosering, virkninger og bivirkninger ved bruk av NPS

De fleste NPS-ene er lite forsket på, derfor vet vi lite om virkninger – både den akutte virkningen og bivirkninger over tid.

Mange NPS er meget potente og har en kraftig virkning. Det skal små doser til for å få rus, og dette gjør stoffene billige å kjøpe. Fordi stoffene er så sterke/potente, er det ofte svært vanskelig for brukeren å dosere. Dette øker risikoen for overdosering og akutte skader.

Virkningene er enten hallusinogene, stimulerende eller dempende, men ofte en kombinasjon av to eller flere av disse. Effekten etterligner effekten av naturlige signalstoffer i hjernen, særlig serotonin, noradrenalin og dopamin.

Vanskelig å behandle i rusomsorgen

Helsepersonell og andre som jobber i rusomsorgen opplever at det er vanskelig å behandle de som har brukt NPS fordi det foreløpig finnes lite kunnskap om overdoser, virkninger på kort og lang sikt, behandlingsmetoder, abstinenser osv.