Forskjellige hovedtyper NPS

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) har kategorisert NPS i forskjellige hovedtyper.

1. Fenetylaminer.

Stimulerende og hallusinogent. Eksempler på rusmidler: Amfetamin, metamfetamin, PMMA, MDMA, 2C-B, meskalin, Bromo Dragonfly.

 

2. Tryptaminer

Først og fremst hallusinogent. Eksempler på rusmidler: Methyltrypamin (AMT), DMT, psilocybin, LSD.

 

3. Piperaziner

Stimulerende. Eksempler på rusmidler: mCPP, BZP.

 

4. Katinoner

Stimulerende, men kan også være hallusinogent. Eksempler på rusmidler (kalles ofte badesalt eller plantemat). Mefedron, efedron, methylon, MDPV.

 

5. Syntetiske cannabinoider

Hallusinogent, dempende og i noen tilfeller stimulerende. Les mer om syntetiske cannabinoider.

 

6. Andre substanser

I gruppen «andre stoffer» finner man de stoffene som ikke kan kategoriseres i de nevnte gruppene. Dette kan være naturlig forekommende psykoaktive stoffer (f.eks plantemateriale), men også bl.a syntetiske opioider og benzodiazepiner (begge virker dempende på hjernen).

Denne gruppen kan også bestå av stoffer som etter en lang «pause» på ny er tatt i bruk som rusmidler. Eksempler på slike stoffer er 5-IT, ketamin, AH 7921, desomorfin (Krokodil), fentanyl og mitragynin. (Sitat «Andre Substanser»: Folkehelseinstituttet).