PMMA

PMMA omsettes ofte som ecstasy eller amfetamin, men er langt mer potent. PMMA omdannes i kroppen til stoffet PMA (ParaMetoksyAmfetamin). Stoffet finnes i pulver eller som tabletter.

Virkninger av PMMA

Rusen av PMMA minner både om ecstasy og amfetamin, og er stimulerende hallusinogen. Rusvirkningen kommer langsomt sammenliknet med amfetamin og metamfetamin, noe som kan risikere at brukeren tar mer for å få virkning.

 • Hallusinasjoner

 

 • Eufori/lykkefølelse

 

 • Hjertebank

 

 • Uro

 

 • Unormale øye- og munnbevegelser og

 

 • Varmefølelse

 

Risikoer ved bruk av PMMA

 • Hjerterytmeforstyrrelser

 

 • Hjerneslag

 

 • Kramper og muskelrykninger

 

 • Feber

 

 • Forvirring

 

 • Hallusinasjoner

 

 • Koma

 

 • Død

 

 • Det ble mellom 2010 og 2013 registrert 29 dødsfall i Norge som følge av PMMA

 

PMMA på tester

Divisjon for rettsmedisinske fag ved Folkehelseinstituttet kan utføre analyser av PMMA og PMA i blod, urin og spytt.

 

Er PMMA narkotika?

PMMA er siden 2010 oppført på narkotikalisten.