Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Hva sier loven om MDMA / ecstasy?

MDMA står oppført på Narkotikalisten og er forbudt etter Narkotikaforskriften § 5.

 

Det innebærer at tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av MDMA er forbudt i Norge. Overtredelser straffes med hjemmel i Straffeloven, bruk straffes etter Legemiddelloven §24, med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

 

MDMA og bilkjøring

Det er forbudt å kjøre bil i ruspåvirket tilstand. Bruk av 50 mg MDMA vil tilsvare en promille over 0,2 i 6-8 timer etter inntak. En dobbel dose vil tilsvare en promille over 0,2 i 12-15 timer etter inntak. Vi vil likevel på generelt grunnlag oppfordre til å utvise forsiktighet på dette området; det er bedre å beregne litt for lang tid enn litt for kort tid. Vær også oppmerksom på at en brukerdose ofte kan overstige 50 mg.

Velkommen til RUSinfo!

Fredag 14.juni stenger tjenesten kl 17

Vi beklager eventuelle ulemper