Hva sier loven om MDMA / ecstasy?

MDMA står oppført på Narkotikalisten og er forbudt etter Narkotikaforskriften § 5.

 

Det innebærer at tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av MDMA er forbudt i Norge. Overtredelser straffes med hjemmel i Straffeloven, bruk straffes etter Legemiddelloven §24, med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

 

MDMA og bilkjøring

Det er forbudt å kjøre bil i ruspåvirket tilstand. Bruk av 50 mg MDMA vil tilsvare en promille over 0,2 i 6-8 timer etter inntak. En dobbel dose vil tilsvare en promille over 0,2 i 12-15 timer etter inntak. Vi vil likevel på generelt grunnlag oppfordre til å utvise forsiktighet på dette området; det er bedre å beregne litt for lang tid enn litt for kort tid. Vær også oppmerksom på at en brukerdose ofte kan overstige 50 mg.

Velkommen til RUSinfo!

Se våre åpningstider i desember.

 

HAP-app: Vi jobber med full oppgradering av appen og antar at den skal være klar fra januar 2023!