MDMA / Ecstasy i kombinasjon med andre rusmidler eller legemidler

MDMA/Ecstasy kan få en annen effekt hvis du tar det i kombinasjon med legemidler eller andre rusmidler. Les mer om noen av de ulike kombinasjonene her

MDMA/Ecstasy & alkohol

Denne kombinasjonen øker sjansen for hodepine og kvalme. Den kan gjøre at du føler deg mer opplagt og mindre full, men risiko for aggressiv oppførsel øker.

Ecstasy øker risikoen for overoppheting og dehydrering av kroppen. Væskeinntak reduserer risikoen for hjerneskade. Sjansen for hjerneskade øker ved oppheting av kroppen, og ved å drikke regelmessig kan du unngå dette.

Det er bedre å drikke øl ved MDMA/Ecstasybruk enn ikke å drikke noe. Men det å drikke vann, brus eller andre alkoholfrie drikker er mye bedre enn øl. Dette fordi vi ikke vet nok om risiko forbundet med kombinasjon av alkohol og MDMA/Ecstasy og fordi alkohol i seg selv er vanndrivende og kan bidra til dehydrering. Men, det er også viktig å ikke overdrive mengden væske du inntar, da dette på sin side også kan være skadelig.

Alkohol i kombinasjon med MDMA/Ecstasy kan føre til en stor belastning på hjerte og kar, samt forårsake leverskade. Kombinasjonen kan også føre til midlertidig hukommelsestap, og kan bidra til å utløse psykiske problemer hos disponerte individer.

 

MDMA/Ecstasy & cannabis

Brukere rapporterer forskjellige opplevelser. Noen opplever det som behagelig, mens andre synes det er ubehagelig. Noen brukere blir mer aktive av cannabis i kombinasjon med MDMA/Ecstasy. MDMA/Ecstasy kan forsterke virkningen av cannabis. Om du planlegger denne kombinasjonsbruken, vent med cannabisbruk til du kjenner virkningen av MDMA/Ecstasy. Lytt på signaler fra kroppen din.

 

MDMA/Ecstasy & amfetamin

Både amfetamin og MDMA/Ecstasy er stimulerende midler, og de to stoffene er nært kjemisk beslektet.

Kombinasjonsbruk kan føre til en overbelastning på hjertet. Sjansen for fysisk utmattelse øker. Bakrusen kan være tung og du kan føle deg tom og utmattet dagene derpå. Ellers øker risikoen for hjerneskade, dehydrering og overoppheting. Ved kombinasjonsbruk av MDMA/Ecstasy og amfetamin kan den hallusinogene effekten av Ecstasy bli mindre fremtredende.

 

MDMA/Ecstasy & GHB

Fordi MDMA/Ecstasy har en stimulerende effekt, merker du mindre av den dempende virkningen av GHB. Derfor risikerer du å ta for mye GHB. Hvis du fortsatt har mye GHB i kroppen når MDMA/Ecstasyrusen er over, kan du miste bevisstheten. GHB kan også forsterke de bevissthetsendrende/hallusinogene effektene av MDMA/Ecstasy.

MDMA/Ecstasy & hallusinogener

Det er lite kunnskap om spesifikke effekter og risikoer ved denne kombinasjonen, men denne typen kombinasjoner kan potensielt gi en psykisk overveldende og ubehagelig opplevelse. Ved blandingsbruk utsetter du deg alltid for uforutsigbare virkninger.

 

MDMA/Ecstasy & benzodiazepiner

Begge stoffene kan i seg selv være skadelige. Ved inntak av MDMA kan noen oppleve uro, angst, paranoia og annet psykisk ubehag. Benzodiazepiner kan hjelpe mot slike negative bivirkninger. Det kan også hjelpe mot søvnmangel. Vær klar over at du aldri kan forutsi nøyaktig hvilke spesifikke effekter og reaksjoner du kan få av denne kombinasjonen. Ved blandingsbruk utsetter du deg alltid for uforutsigbare virkninger.

 

MDMA/Ecstasy & ADHD-medisiner

Bruk av ADHD-medikamenter og MDMA/Ecstasy samtidig kan ha alvorlige følger. Metylfenidat (Ritalin®,Concerta® og Equasym Depot®) og stimulerende rusmidler forsterker hverandres virkning.  Fordi begge stoffer påvirker dopaminsystemet kan det sentrale nervesystemet bli overstimulert. Hjerterytmeforstyrrelser, pusteproblemer og farlig høyt blodtrykk kan være følger av dette.

På grunn av manglende forskning har vi ingen kunnskap om interaksjoner mellom MDMA/Ecstasy og atomoksetin (Strattera®). Ved kombinasjonsbruk er du din egen prøvekanin, og derfor fraråder vi dette.

 

MDMA/Ecstasy og antidepressiva

Vær oppmerksom på at samtidig bruk av antidepressiva krever spesielle forholdsregler. Vær ekstra varsom med MDMA dersom du går på SSRI-baserte antidepressiva (Cipralex e.l.), eller MAOH-type medikamenter (monoaminoksidasehemmere). Dersom du er i tvil om hvilken kategori ditt aktuelle legemiddel faller innunder, ta kontakt med legen, eller en farmasøyt ved et apotek.

SSRI-medikamenter kan redusere den psykoaktive effekten av MDMA. Da er det viktig å ikke kompensere med å ta en større dose MDMA – du vil fremdeles være utsatt for mulige fysiske skadevirkninger som følge av store doser MDMA.

MAOH-medikamenter i kombinasjon med MDMA gir bl.a. risiko for serotonergt syndrom, og bør absolutt unngås.