Forholdsregler MDMA / Ecstasy

Den tryggeste forholdsregelen du kan ta, er å ikke ta MDMA overhodet. Har du likevel bestemt deg for å bruke dette, er det viktig å være forsiktig.

 

Vil du redusere risikoen for bivirkninger, skadevirkninger og overdose?

Da bør du sette deg inn i disse forholdsreglene om du skal bruke MDMA:

Vær nøye og forsiktig med doseringen. For å være på den sikre siden, bør man heller innta en litt for lav enn en litt for høy dose. Dette gjelder særlig uerfarne brukere, som kanskje ikke bør ta mer enn 60-70 mg første gang.

Vær tålmodig. Det er viktig å være oppmerksom på at det kan ta 20-60 minutter før rusvirkninger inntreffer, og noen ganger også lengre enn dette. Du bør derfor unngå å ta en ny dose selv om du ikke opplever noen rusvirkning med en gang.

Unngå samtidig bruk med alkohol. Alkohol er vanndrivende, og forsterker den uttørrende effekten av MDMA. Når du er påvirket av alkohol kan du også bli mindre nøye med andre forholdsregler, som f.eks. doseringen.

Test stoffet. Generelt er det fordelaktig å få stoffet testet før eventuell bruk, da MDMA noen ganger helt eller delvis kan være blandet ut med andre, mer skadelige, stoffer. Slike test-kits kan bestilles fra private aktører. Merk at kvaliteten på, og nøyaktigheten til, disse kan variere, og at en del tester ikke klarer å skille mellom MDMA og det mer skadelige stoffet PMMA.

Ikke ta MDMA ofte. Spesielt ikke flere dager på rad. Ideelt bør det gå flere måneder mellom hver gang du tar det. Dette er først og fremst fordi kroppen og hjernen trenger tilstrekkelig med restitusjon fra gang til gang, men også fordi risikoen for overdose kan øke.

Vær obs på miljøet. Du bør kun ta MDMA i trygge omgivelser, og sammen med personer du stoler på. Det er en fordel dersom minimum én person i følget unngår å bruke rusmidler, slik at vedkommende kan «ha bakkekontakt» og ta kontroll ved eventuelle uforutsette situasjoner.

Vær oppmerksom på at samtidig bruk av antidepressiva krever spesielle forholdsregler. Vær ekstra varsom med MDMA dersom du går på SSRI-baserte antidepressiva (Cipralex e.l.), eller MAOH-type medikamenter (monoaminoksidasehemmere). Dersom du er i tvil om hvilken kategori ditt aktuelle legemiddel faller innunder, ta kontakt med legen, eller en farmasøyt ved et apotek.

Ikke vær redd for å kontakte helsepersonell ved behov. Helsepersonell har taushetsplikt, også når det gjelder bruk av illegale rusmidler.

Hvordan unngår man heteslag? Du bør drikke tilstrekkelig med væske når du bruker MDMA. Juice og sportsdrikker gir i tillegg elektrolytter (salter og mineraler). Alkohol bør unngås. Det beste er å drikke små mengder jevnlig. Om du drikker mye vann kan salt mat hjelpe til med å vedlikeholde saltbalansen i kroppen.
– Hvis du danser energisk, ta pauser og hvil.
– Hvis du føler deg varm er det viktig å avkjøle deg. Slutt å danse. Hell kaldt vann over kroppen, eller gå ut i frisk luft.
– Det er viktig å påpeke at vann ikke er en motgift mot MDMA. Ikke overdriv vanninntaket da dette kan være farlig!