Hva sier loven om kokain?

Kokain står oppført på Narkotikalisten og er forbudt etter Narkotikaforskriften § 5.

 

 

Det innebærer at tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av MDMA er forbudt i Norge. Overtredelser straffes med hjemmel i Straffeloven, bruk straffes etter Legemiddelloven §24, med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

 

Kokain og bilkjøring

Det er forbudt å kjøre bil i ruspåvirket tilstand. Inntak av 50 mg. Kokain (sniffet) vil tilsvare en promille over 0,2 i 5-12 timer etter inntak. En dobbel dose vil tilsvare en promille over 0,2 i 6-17 timer etter inntak. Vi vil likevel på generelt grunnlag oppfordre til å utvise forsiktighet på dette området; det er bedre å beregne litt for lang tid enn litt for kort tid.

 

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss

Test

Chat

RUStelefonen har nytt navn og ny nettside. Velkommen til RUSinfo!

Du er fortsatt helt anonym når du kontakter oss!