Hva sier loven om kokain?

Kokain står oppført på Narkotikalisten og er forbudt etter Narkotikaforskriften § 5.

 

 

Det innebærer at tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av kokain er forbudt i Norge. Overtredelser straffes med hjemmel i Straffeloven, bruk straffes etter Legemiddelloven §24, med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

 

Kokain og bilkjøring

Det er forbudt å kjøre bil i ruspåvirket tilstand. Inntak av 50 mg. Kokain (sniffet) vil tilsvare en promille over 0,2 i 5-12 timer etter inntak. En dobbel dose vil tilsvare en promille over 0,2 i 6-17 timer etter inntak. Vi vil likevel på generelt grunnlag oppfordre til å utvise forsiktighet på dette området; det er bedre å beregne litt for lang tid enn litt for kort tid.