Hva sier loven om kokain?

Kokain står oppført på Narkotikalisten og er forbudt etter Narkotikaforskriften § 5.

 

 

Det innebærer at tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av MDMA er forbudt i Norge. Overtredelser straffes med hjemmel i Straffeloven, bruk straffes etter Legemiddelloven §24, med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

 

Kokain og bilkjøring

Det er forbudt å kjøre bil i ruspåvirket tilstand. Inntak av 50 mg. Kokain (sniffet) vil tilsvare en promille over 0,2 i 5-12 timer etter inntak. En dobbel dose vil tilsvare en promille over 0,2 i 6-17 timer etter inntak. Vi vil likevel på generelt grunnlag oppfordre til å utvise forsiktighet på dette området; det er bedre å beregne litt for lang tid enn litt for kort tid.

 

Velkommen til RUSinfo!

Vi har tekniske problemer med spørsmålstjenesten. Spørsmål sendt inn etter 29.04 kan ha blitt borte, og vi ber deg sende inn på nytt. Vi beklager ulempen, og jobber med å rette feilen snarest. 

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen!