Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Kokain i kombinasjon med andre rusmidler eller legemidler

Kokain kan få en annen effekt hvis du tar det i kombinasjon med legemidler eller andre rusmidler. Les mer om de ulike kombinasjonene her.

 

Kokain & alkohol

Ved å kombinere alkohol og kokain øker sjansen for hodepine og kvalme. Kombinasjonen øker også risiko for aggressiv atferd, og kan føre til at du føler deg mer opplagt og mindre full. Fordi du føler deg mindre full, risikerer du å drikke mer enn du planla. Andre vanlige effekter er:

  • Du kan overvurdere deg selv, noe som blant annet øker risikoen for uhell.
  • Risikoen for dehydrering og overoppheting blir høyere.
  • Alkohol kan i kombinasjon med kokain føre til en stor belastning på hjerte og kar, samt forårsake leverskade.
  • Kombinasjonen kan også føre til midlertidig hukommelsestap, og kan potensielt være en utløsende faktor for ulike psykiske problemer.

 

Kokain & cannabis (hasj/marihuana)

Denne kombinasjonen øker sjansen for psykisk ubehag (angst/uro). Brukere rapporterer at cannabis kan dempe virkningen av kokain, noe som kan øke risikoen for overdosering, da enkelte forsøker å kompensere for dette ved å innta større mengder kokain.

 

Kokain & amfetamin

Både kokain og amfetamin er stimulerende midler. Kombinasjonen fører til at adrenalinreseptorene blir ekstra stimulert. Nervecellene som er involverte i utskillelse av adrenalin blir utslitte, slik at du kan føle deg tom og «ødelagt» etter bruk. Blodtrykket blir høyere og det blir en ekstra belasting på hjerte og kar.

 

Kokain & GHB

Fordi kokain har en stimulerende effekt, merker du mindre av den dempende virkningen av GHB. Derfor kan du risikere å ta for mye GHB. Hvis du fortsatt har mye GHB i kroppen når kokainrusen er over, kan du miste bevisstheten.

 

Kokain & hallusinogener

Det er lite kunnskap om spesifikke effekter og risikoer. Det kan antas å øke sjansen for problematiske psykiske reaksjoner som angst og panikk.

 

 

 

Kokain & benzodiazepiner

Selv om vi ikke kjenner til noen interaksjoner per i dag, anbefaler vi å være forsiktig. Det er usikkert hva slags uforutsigbare virkninger som kan oppstå. Dessuten kan den dempende virkingen av benzodiazepiner minske den stimulerende virkningen av kokain, noe som kan gi uforutsigbare og potensielt alvorlige virkninger.

 

Kokain & ADHD-medisiner

Samtidig bruk av ADHD-medikamenter og kokain kan føre til hjerterytmeforstyrrelser, pusteproblemer og farlig høyt blodtrykk.

I tillegg er det en risiko for at medisinen ikke fungerer som den skal. ADHD-medisiner og kokain blokkerer hverandres virkning. Metylfenidat (Ritalin®,Concerta® og Equasym Depot®) demper for eksempel følelsen av svært høy selvtillit, som er blant de følelser kokainbrukere ønsker å oppnå, og som ofte gjør at man blir avhengig av kokain.

På grunn av manglende forskning har vi ingen kunnskap om interaksjoner mellom kokain og atomoksetin (Strattera®). Ved kombinasjonsbruk er du din egen prøvekanin.