Kokain: urinprøver og blodprøver

Kokain kan påvises i blodet i noen få timer etter inntak, og i urinen i normalt 2–4 døgn, men også opptil 7 døgn.

 

 

Blodprøver benyttes normalt for å undersøke hvorvidt man er påvirket.

Urinprøver benyttes normalt for å undersøke hvorvidt et rusmiddel har vært inntatt i senere tid. Avvik fra dette kan forekomme. Ved vanlig screening av urin vil kokain kunne påvises i 2-3 døgn. Ved spesifikk analyse kan metabolitten benzoyl-ecgonin påvises i opptil 7 døgn (dette indikerer inntak av kokain – denne påvisningstiden kan trolig også økes noe ved omfattende bruk).

 

Store variasjoner

Det kan forekomme betydelige variasjoner fra person til person når det gjelder hvor lang tid rusbruk kan påvises med en blod- eller urinprøve, ettersom vi forbrenner stoffer i forskjellig tempo. Minst like viktig er hvilken mengde som er inntatt, og over hvor lang tid denne mengden er inntatt. Våre opplysninger på dette området er derfor kun veiledende.