Virkninger og bivirkninger av kokain

Kokain gir en rask og intens, men kortvarig rus. Aktiviteten i sentralnervesystemet øker, noe som får deg til å føle deg mer våken og energisk.

 

 

Dosering og inntaksmetoder

Sniffing av kokainklorid (dvs. kokain i pulverform) er den mest utbredte bruksmåten, og en vanlig brukerdose er omkring 25 mg. Det er imidlertid en forholdsvis vanlig praksis å innta flere brukerdoser i løpet av en rusepisode, hvilket øker faren for fysiske og psykiske komplikasjoner. Det er også mulig å injisere kokain, men det er ikke like vanlig.

Crack er en ren, krystallisert form for kokain, og røyking av crack øker kokainnivået i blodet svært raskt. Effekten er også sterkere enn ved sniffing, og det samme gjelder risikoen for å bli avhengig. Crack er ikke spesielt vanlig i Norge.

 

Virkning, effekt og varighet av kokain

Kokainrusen påvirkes av forventninger, hvor mye man har prøvd før, stoffets renhet, hvor mye man tar og på hvilken måte. Virkningen kommer raskt etter inntak og opphører raskt, normalt fra 15 til 60 minutter.

Rusen gir en følelse av våkenhet, høy selvtillit og mye energi. Tretthetsfølelsen blir undertrykket.

Andre vanlige effekter inkluderer: Pratsomhet, rastløshet og en følelse av å være fysisk sterk og ha stor mental kapasitet.

Vanlige fysiske bivirkninger: tørr munn, svetting, temperaturstigning, liten matlyst og høy puls. Stoffet har en lokalbedøvende effekt i munn og svelg, og pupillene utvider seg. Noen blir kvalme og får kramper.

Vanlige psykiske bivirkninger: bruk av kokain, særlig i større mengder, kan potensielt føre til økt aggresjon, angst, paranoia og hallusinasjoner. Disse effektene forsvinner vanligvis når stoffet går ut av kroppen, men for enkelte varer plagene i lengre tid.

 

Kokain og avhengighet

Det er vanlig at brukere undervurderer risikoen for å bli avhengig av kokain. I realiteten er stoffet blant de mest avhengighetsskapende rusmidlene man kan innta. Avhengigheten oppleves mest psykisk og gir seg til kjenne ved et sterkt sug etter stoffet.

 

Bivirkninger ved bruk av kokain over tid

Den psykiske langtidseffekten av kokain er på flere vis den motsatte av kokainrusen – mange får varige depresjoner og en negativ endring i sinnstilstanden når man ikke ruser seg.

Mistenksomhet, angst, søvnløshet og kroppslig ubehag er andre vanlige abstinenssymptomer som kommer om man ikke tar nye doser. Mange demper denne formen for abstinenser med alkohol, hasj eller beroligende medikamenter, og kan derfor utvikle et blandingsmisbruk.

Etter hvert vil også kokainrusen i seg selv miste sine positive sider, og brukeren kan bli preget av kronisk nedstemthet. Noen utvikler voldelig atferd.

Kokain har også fysiske langtidseffekter: Seksualdriften svekkes både hos kvinner og menn. Menn kan utvikle impotens etter forholdsvis kort tid.

Ved sniffing av kokain kan stoffet etse vekk deler av, eller hele neseveggen. Skjelving, «tjukk hals», rennende nese og eksem rundt neseborene er andre kjente bivirkninger.

Bruk av kokain over tid kan føre til skadelige forandringer i hjertet og i arteriene.