Overdose på kokain

Kokain har betydelig effekt på hjerte og blodkar.

 

 

Høyere puls og krampe i blodkarene kan gi kraftig blodtykkstigning og forstyrrelse i hjerterytmen. Overdosering kan gi sterk rastløshet, feber, og hurtig åndedrett. Kramper og bevisstløshet kan forekomme. Det er også fare for hjerneblødning og hjerteinfarkt, i verste fall med dødelig utfall. Kokain øker risikoen for hjerneslag i opp til 24 timer etter inntak. Det finnes ingen spesifikk motgift mot kokain.

 

 

OM NOEN KOLLAPSER, HYPERVENTILERER ELLER FÅR KRAMPER, RING 113!

Sjekk puls og pust. Dersom personen puster, legg vedkommende i stabilt sideleie. Hvis ikke, utfør førstehjelp. Om du er usikker på førstehjelp, ta kontakt med noen som kan det eller få veiledning fra nødtelefonen. Hvis den som kollapser er veldig varm, kjøl han/henne ned ved å vifte luft på dem, eller ved å sprute kaldt vann. Ikke forsøk å gi drikke til en som er bevisstløs!

Når ambulansen kommer, fortell hva slags stoff vedkommende har tatt. Ikke forlat personen selv om du er redd for å bli innblandet i noe! Ambulansepersonellet har taushetsplikt.