Blande alkohol med andre rusmidler eller legemidler

Alkohol kan få endret eller forsterket effekt dersom du blander det med legemidler eller andre rusmidler. Alkohol øker også risikoen for at tidligere rusbrukere får et tilbakefall, eller for at man prøver et rusmiddel for første gang.

Dersom du har en tilbakelagt historie med rusbruk oppfordrer vi derfor til å utvise ekstra varsomhet ved inntak av alkohol. Dette gjelder særlig dersom rusbruken har vært avsluttet forholdsvis nylig.

 

Alkohol & Cannabis (hasj/ marihuana)

Denne kombinasjonen kan gjøre ruseffekten uforutsigbar og kraftigere. Blant annet øker risikoen for hodepine og kvalme, blackout, angst og ubehag. Trafikkferdighetene dine blir dårligere. Dersom du planlegger denne kombinasjonen, tilsier rapporter vi har fått fra brukere at man bør vente med å drikke alkohol til man kjenner den fulle virkningen av cannabisen.

 

Alkohol & Kokain

Denne kombinasjonen øker sjansen for hodepine og kvalme. Den øker også sjansen for aggressiv oppførsel, og kan føre til at du føler deg mer opplagt og mindre full. Fordi du føler deg mindre full, risikerer du å drikke mer enn du planla. Du kan overvurdere deg selv, noe som blant annet øker risikoen for uhell. Risikoen for dehydrering og overoppheting blir høyere. Belastning på hjerte og kar øker, og kombinasjonen kan også forårsake (varig) leverskade.

 

Alkohol & amfetamin

Kombinasjonsbruk av amfetamin og alkohol kan gjøre deg grenseløs og overmodig. Denne kombinasjonen kan derfor føre til aggressiv oppførsel. Fordi du føler deg mindre full, kan du risikere å drikke mer enn du planla. Du risikerer å overvurdere deg selv, noe som kan gjøre at risikoen for uhell øker. Alkohol i kombinasjon med amfetamin kan gi en ekstra belastning på hjerte og kar, og kan forårsake (varig) leverskade.

 

Alkohol & ecstasy (MDMA)

Denne kombinasjonen øker sjansen for hodepine og kvalme. Den kan gjøre at du føler deg mer opplagt og mindre full, men risikoen for aggressiv oppførsel øker. Ecstasy øker sjansen for oppheting og dehydrering av kroppen.

Væskeinntak gir mindre risiko for hjerneskade. Dette gjelder også øl. Dette er  ikke på grunn av selve ølet, men heller på grunn av den avkjølingseffekten ølet forårsaker. Sjansen for hjerneskade øker nemlig ved oppheting av kroppen, og ved å drikke regelmessig kan du unngå dette.

Det er bedre å drikke øl ved ecstasybruk enn å ikke drikke noe. Men det å drikke vann, brus eller andre alkoholfrie drikker er bedre enn øl. Dette blant annet fordi vi ikke vet nok om risikoer forbundet med kombinasjon av alkohol og ecstasy.

 

Alkohol & GHB

GHB og alkohol forsterker hverandres dempende virkning. Dette kan føre til lavere pustefrekvens. Derfor kan små mengder GHB i kombinasjon med alkohol føre til alvorlige pusteproblemer som igjen kan være livstruende. Du kan, i verste fall havne i koma eller dø. Drikk derfor ikke alkohol verken før eller etter GHB-bruk.

 

Alkohol & fleinsopp

Denne kombinasjonen kan være veldig uforutsigbar. Kombinasjonen kan både gi kraftig rusvirkning, bivirkninger og ettervirkninger. Blandingen kan øke risikoen for at du mister kontroll eller får en ubehagelig opplevelse som kan medføre farlig adferd, sterkt ubehag (oppkast, dårlige opplevelser o.l.). I etterkant av rusen kan alkohol også øke risikoen for psykisk ubehag som angst og nervøsitet. I noen tilfeller har brukere drukket alkohol for å dempe negative bivirkninger av fleinsopp, for eksempel for å dempe angst, uro og andre symptomer som kan forekomme ved nedtur. Alkohol er ikke en medisin og vi anbefaler ikke å bruke det som beroligende middel ved slike negative opplevelser etter inntak av fleinsopp.

Alkohol & Benzodiazepiner

Det anbefales å ikke drikke alkohol mens du er på benzodiazepiner. Alkohol og benzodiazepiner forsterker hverandres dempende virkning.

Både alkohol og benzodiazepiner brytes ned i leveren. Derfor vil disse stoffer nedbrytes saktere, noe som kan føre til en for høy konsentrasjon av medisinen i blodet. Som følge kan det oppstå bivirkninger som orienteringsproblemer, trøtthet og alvorlige pusteproblemer. Det kan også føre til koma og død. På lang sikt øker det sjansen for hukommelsestap, toleranse og avhengighet. Bilkjøring og andre oppgaver som krever årvåkenhet kan bli farlige.

 

Alkohol og ADHD-medisiner

Alkohol kan forsterke bivirkningene av metylfenidat (Ritalin®, Concerta® og Equasym Depot®) eller atomoksetin (Strattera®). I tillegg kan alkohol føre til en ekstra høy konsentrasjon av metylfenidat i blodet. Både ADHD-medisiner & alkohol kan være belastende for hjertet, og i kombinasjon øker belastningen.