Måling av alkoholnivå

Bruk av alkohol kan påvises ved å se om personen har alkohol i kroppen på prøvetidspunktet. Til dette formålet brukes alkometer, urinprøve eller blodprøve.

Både alkometer og urinprøve kan være unøyaktige og/eller gi falske positive. Den mest nøyaktige analysemetoden er blodprøve.

Dersom det er snakk om en sanksjonær prøve skal det alltid tas en spesifikk blodprøve i etterkant av første måling. Ved sanksjonær prøve er formålet å fastslå bruk som strider mot avtaler, regler eller lover der konsekvensene av rusmiddelpåvisning kan være rettslige eller andre sanksjoner. Slike prøver skal tas i tråd med rettstoksikologiske prinsipper og det stilles strengere krav til prøvesikringskjeden, fra prøvetaking til analyseresultat og lagring.

 

Påvisningstid alkoholnivå

I ekstreme tilfeller kan brukere ha skyhøy promille, og påvisningstiden være meget lang. Men som en tommelfingerregel gjelder følgende:

  • Påvisningstid etter små/moderate inntak er 2-6 timer
  • Påvisningstid etter stort inntak er inntil 12-15 timer

 

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen!