Måling av alkoholnivå

Bruk av alkohol kan påvises ved å se om personen har alkohol i kroppen på prøvetidspunktet. Til dette formålet brukes alkometer, urinprøve eller blodprøve.

Både alkometer og urinprøve kan være unøyaktige og/eller gi falske positive. Den mest nøyaktige analysemetoden er blodprøve.

Dersom det er snakk om en sanksjonær prøve skal det alltid tas en spesifikk blodprøve i etterkant av første måling. Ved sanksjonær prøve er formålet å fastslå bruk som strider mot avtaler, regler eller lover der konsekvensene av rusmiddelpåvisning kan være rettslige eller andre sanksjoner. Slike prøver skal tas i tråd med rettstoksikologiske prinsipper og det stilles strengere krav til prøvesikringskjeden, fra prøvetaking til analyseresultat og lagring.

 

Påvisningstid alkoholnivå

I ekstreme tilfeller kan brukere ha skyhøy promille, og påvisningstiden være meget lang. Men som en tommelfingerregel gjelder følgende:

  • Påvisningstid etter små/moderate inntak er 2-6 timer
  • Påvisningstid etter stort inntak er inntil 12-15 timer