DMT/Ayahuasca: Bruksmåte, virkninger og bivirkninger

I ren form, inntas DMT vanligvis via røyking av DMT-krystaller. En vanlig brukerdose ligger gjerne rundt 15-35 mg, men lavere doser enn som så kan også være rusgivende. Effekten inntreffer forholdsvis raskt, som regel innen et minutt etter inntak.

Varigheten er omtrent 15 minutter – men for brukeren kan dette bokstavelig talt oppleves som en evighet, da oppfattelsen av tid kan forsvinne fullstendig (særlig ved høye doser). Inntatt i ren form kan DMT gi en svært kraftig og intens hallusinogen rus, hvor brukeren kan oppleve en mer eller mindre fullstendig løsrivelse fra sin vanlige virkelighetsoppfatning. Dette omtales gjerne som en breakthrough experience, eller gjennombrudd, og skjer vanligvis kun ved høyere doser. I lave doser kan ren DMT i prinsippet sammenlignes med en kortvarig LSD-rus.

 

Ayahuasca: brygg, rus og retreats

Tradisjonelt brygges Ayahuasca av bladene fra Psychotria viridis (også kjent som Sjakrune), som har et høyt innhold av DMT, sammen med slyngplanten Banisteriopsis caapi. Sistnevnte tilfører brygget en såkalt MAO-hemmer, noe som innebærer at opptaket og nedbrytningen av DMT i kroppen foregår langsommere. Dette betyr at DMT inntatt i form av Ayahuasca-brygg gir en mindre intens, dog mer langvarig rus sammenlignet med ren DMT. Inntatt på denne måten inntreffer rusen normalt omtrent ½-1 time etter inntak, og varer omtrent 4-8 timer, avhengig av inntatt mengde.

Når det gjelder inntak av Ayahuasca, er dette noe som i all hovedsak foregår ved såkalte Ayahuasca-retreats, en seremoniell samling med én eller flere veiledere tilstede. Slike retreats er stort sett å finne i ulike deler av Sør-Amerika, men også enkelte steder i Europa (selv i Norge, dog ikke lovlig).

 

Mulige virkninger:

Vi gjør oppmerksom på at hvilke virkninger som oppleves er noe som kan variere sterkt fra person til person. Det er også normalt å kunne oppleve en svingning mellom disse virkningene i løpet av én enkelt rusepisode, eller fra én rusepisode til en annen. Mengde inntatt stoff vil også kunne ha betydning for hvor intense virkningene og bivirkningene er.

 • Moderat til kraftig endret bevissthetstilstand og virkelighetsoppfatning

 

 • Forsterkede sanseinntrykk

 

 • Sansebedrag/hallusinasjoner

 

 • Følelser av eufori, velvære, tilhørighet og innsikt

 

 • Kreative tanker

 

 • Endret oppfattelse av tid

 

 • Løsrivelse fra forestillinger om «jeg» (ved høyere doser)

 

Mulige bivirkninger og langtidseffekter:

 • Følelser av frykt, panikk, angst o.l.

 

 • Desorientering og forvirring

 

 • Svekket vurderingsevne (som potensielt kan sette brukeren i farlige situasjoner)

 

 • Økt puls, hjerterytme, blodtrykk

 

 • Kvalme, svimmelhet, magesmerter (oppkast er svært vanlig i tidlige faser av Ayahuasca-episoder)

 

Hallusinogener kan i noen tilfeller utløse psykiske plager i ettertid av rusepisoden. Det kan være vanskelig å forutsi om en person er psykisk parat til å takle en hallusinogen opplevelse. Bruk av hallusinogener forutsetter gjerne en høy grad av psykisk og emosjonell modenhet og stabilitet.

Dersom du har hatt en dårlig opplevelse med hallusinogener, og føler at du sliter i ettertid, bør du vurdere å oppsøke helsepersonell for bistand.

For øvrig opplever mange brukere at en DMT- eller Ayahuasca-episode kan påvirke dem som person også i ettertid av bruken. Noen av disse opplever at bruken har gitt en innsikt som kan være verdifull å implementere også i det dagligdagse livet. Andre opplever derimot at ettertiden kan preges av angst og generelt psykisk ubehag. I begge tilfeller er det uansett ofte et spørsmål om tid før dette gradvis avtar. Her er det riktignok store individuelle forskjeller.

 

Avhengighet

DMT og Ayahuasca er ikke kjent for å være avhengighetsskapende.

Bruk av DMT og Ayahuasca medfører ikke fysiske abstinensplager i noen betydelig grad. Riktignok kan enkelte utvikle en viss psykologisk avhengighet av hallusinogener generelt, kjennetegnet av en sterk trang til å innta denne typen stoffer mer eller mindre regelmessig på bakgrunn av den psykoaktive virkningen de gir.

For øvrig foreligger det en rask toleranseutvikling for DMT. Dette betyr at kroppen raskt tilvenner seg stoffet, noe som igjen betyr at enkelte kan oppleve minimal virkning ved på ny å innta DMT i kort tid etter bruk. Opplevelsen kan uansett være såpass kraftig at de fleste ikke føler for å gjenta en slik episode med det aller første.