DMT/Ayahuasca: Forholdsregler, «bad trips» og overdose

Det er vanskelig å kunne si på forhånd om en person er psykisk parat til å takle en hallusinogen rusopplevelse. Bruk av hallusinogener forutsetter gjerne en høy grad av psykisk og emosjonell modenhet og stabilitet. Den tryggeste forholdsregelen du kan ta, er å ikke ta hallusinogener overhodet. Har du likevel bestemt deg for å bruke dette, er det viktig å være forsiktig.

Ettersom Ayahuasca i all hovedsak inntas seremonielt ved egne retreats, skal vi ikke omtale forholdsregler for dette spesifikt. Dersom du har bestemt deg for å oppsøke en slik retreat vil vi riktignok oppfordre deg til å lese deg grundig opp om Ayahuasca på forhånd, slik at du har en viss idé om hva du kan forvente. Det viktigste er uansett at du hører nøye på hva veilederen (eller veilederne) sier i forkant av seremonien.

For å redusere risikoen for en dårlig opplevelse bør du ta disse forholdsreglene om du skal bruke ren DMT:

  • Les deg grundig opp på DMT på forhånd, slik at du er best mulig forberedt på hva du kan forvente.

 

  • Det lønner seg å være på den sikre siden – ta heller en litt for lav enn en litt for høy dose.

 

  • Vær så sikker som mulig på at stoffet du skal ta inneholder kun hva det skal, og ikke noe annet. Om mulig bør du få stoffet testet – f.eks. ved å bestille et drug test kit. Ikke kjøp eller ta imot DMT fra noen du ikke kjenner eller stoler på.

 

  • Virkningen av røyket, ren DMT inntreffer nærmest umiddelbart. Du må være forberedt på at du mer eller mindre kan miste bakkekontakten i løpet av kort tid. Sørg for at du ikke befinner deg i en situasjon som kan kreve «normal» samhandling med omverden.

 

  • Innta DMT kun i trygge og forutsigbare omgivelser, sammen med personer du stoler på.

 

  • Innta DMT kun når du allerede er i et godt humør.

 

  • Unngå kombinasjon med alkohol og andre rusmidler.

 

  • Ha en nykter person tilstede. Vedkommende kan ha «bakkekontakt med virkeligheten» og ta kontroll ved eventuelle uforutsette situasjoner. En slik «trip sitter» kan bidra til å roe deg ned dersom du blir urolig. En annen viktig oppgave er å sørge for at en opptent pipe ikke utgjør noen brannfare.

 

  • Ikke vær redd for å kontakte medisinsk hjelpepersonell ved behov – liv og helse bør være førsteprioritet, uansett hva. Det er bedre å ringe 113 en gang for mye!

 

DMT er ikke kjent for å være fysiologisk giftig. Når man snakker om overdose i forbindelse med bruk av DMT, gjelder dette hovedsakelig tilfeller der brukeren opplever et sterkt psykisk ubehag som følge av bruk. Dette kan f.eks. skyldes for høye doser, eller at brukeren befinner seg i et miljø som oppleves som utrygt eller på andre måter negativt. Dette er kjent som en «bad trip». Risikoen for dårlige opplevelser kan reduseres dersom du følger forholdsreglene nevnt ovenfor.

Skulle du likevel oppleve en «bad trip», finnes det noen grep som i beste fall kan bidra til å forbedre situasjonen. Først og fremst bør du enten forsøke å forsiktig styre negative tanker i en annen retning, f.eks. ved å endre på hvilke omgivelser du befinner deg i. Eller så bør du forsøke å hengi deg til opplevelsen. Husk i så fall at rusen vil gå over etter hvert, selv om det faktisk kan føles sånn der og da. Å kjempe imot er uansett sjeldent veldig vellykket. Men – om du har noen du stoler på som kan være sammen med deg, kan vedkommende i beste fall også hjelpe deg med å roe vanskelige tanker.

Dersom du har hatt en dårlig opplevelse med hallusinogener, og føler at du sliter i ettertid, bør du vurdere å oppsøke helsepersonell for oppfølging.

 

Kombinere DMT med andre rusmidler

Vi vil på generelt grunnlag fraråde å innta ren DMT i kombinasjon med andre rusmidler. Dette kan bidra til uforutsigbare virkninger, og potensielt øke faren for uønskede psykiske bivirkninger. På én side kan enkelte rusmidler fremheve eller forsterke eventuelle ubehagelige sider ved DMT. På den andre siden kan enkelte rusmidler bidra til å styre rusen i en annen retning enn DMT ellers ville ha gjort, noe som potensielt kan oppleves som plagsomt og frustrerende.

Merk at ettersom Ayahuasca inneholder en MAO-hemmer, kan dette potensielt være svært alvorlig å kombinere med visse rusmidler og legemidler. Bruker du medisiner, bør du derfor utvise særskilt forsiktighet, og lese pakningsvedlegget nøye.