Rusreform

Morfin som substitusjon?

Hei, og god dag! 🙂

Har par spm. jeg hadde håper noen kunne forsøke gi svar på ..

Jeg er vel en narkis / søppel /.. , …

Rusreform?

Det har vært mye snakk om rusreform i Norge – hva skjer?

Spørsmål om lovverk

Hei!

på stortinget sine sider står det følgende:
Opplysninger i reaksjonsregisteret om strafferettslige reaksjoner for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal sperres etter …

Velkommen til RUSinfo!

Tjenesten er åpen på hverdager kl 11-18.

Vi holder stengt

  • 1.mai
  • 10.mai
  • 17.mai
  • 18.mai
  • 29.mai
 

Tirsdag 30.mai åpent 15-18

Tjenesten er stengt kl 14.30-15 hver dag.