Rusreform

Rusreform?

Det har vært mye snakk om rusreform i Norge – hva skjer?

Spørsmål om lovverk

Hei!

på stortinget sine sider står det følgende:
Opplysninger i reaksjonsregisteret om strafferettslige reaksjoner for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal sperres etter …

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen