Hva er straffen for å bli tatt med kokain?

Hei

Spørsmål 1:
Hvor mye i promille er å ha tatt 2 gram kokain og hva blir straffen hvis du har tatt så mye mens man kjører bil og blir tatt av politiet?

Spørsmål 2:
Hva er straffen for å ha blitt tatt av politiet med 3 gram kokain fordi hvis jeg har lest riktig er maksimum for egen bruk 2 gram?

mann/gutt |
30 år |
viken

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Det er vanskelig for oss å vurdere hvor mye 2 gram kokain vil tilsvare i promille, ettersom dette blant annet vil være avhengig av kokainets renhet og tiden mellom inntak og måling. Samtidig kan vi med stor sannsynlighet si at inntak av 2 gram kokain nok vil kunne bli omregnet til en relativt høy promille.

Når det gjelder hvilken straff som følger av å kjøre bil mens man er påvirket av kokain, så kan vi vise til følgende oversikt som omhandler fakta om rusmiddelgrenser i trafikken. Her ser man fastsatte grenseverdier for en rekke rusgivende stoffer, og man kan regne med en strafferettslig reaksjon dersom konsentrasjonen i blodet overstiger disse grensene. For kokain er det ikke fastsatt straffeutmålingsgrenser som tilsvarer 0,5 og 1,2 i promille, ettersom sammenhengen mellom stoffkonsentrasjonen i blodet og ulykkesrisiko/ferdigheter er svært variabel eller dårlig dokumentert. I saker der det er uklart i hvilken grad bruk av et stoff utgjør en trafikksikkerhetsrisiko, kan det tenkes at det blir gjort i en individuell vurdering av en sakkyndig.

En jurist vil nok ha bedre forutsetninger for å gi et konkret svar på hva straffeutmålingen vil bli i dette tilfellet, men vi vil allikevel anta at en straff vil ta utgangspunkt i vegtrafikkloven §22, vegtrafikkloven §31 og vegtrafikkloven §33. Avhengig av omfanget av overtredelsen vil dette kunne medføre blant annet bot, fengselsstraff og inndragelse av førerkort.

Så til ditt andre spørsmål: I hovedsak er det fortsatt ulovlig å bruke eller være i besittelse av kokain, også i mindre mengder. Etter legemiddelloven § 24 første ledd og § 31 andre ledd er det forbudt å bruke eller være i besittelse av narkotika. Strafferammen er bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler. Det er kun bruk og besittelse av små mengder narkotika forbundet med egen bruk som rammes av legemiddelloven.

Samtidig har det vært enkelte saker i høyesterett den siste tiden, hvor det er konkludert med straffeutmålingsfrafall som følge av rusavhengiges bruk/besittelse av mindre mengder narkotika. «Dette innebærer at det ikke utmåles noen straff, selv om handlingen er ulovlig. Høyesterett uttalte at rusavhengiges erverv, besittelse og oppbevaring av inntil fem gram heroin, amfetamin eller kokain til egen bruk heretter i alminnelighet skal føre til straffutmålingsfrafall. Det samme gjelder selve bruken av stoffene». Men dette gjelder altså rusavhengiges befatning av narkotika til eget bruk.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.