Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Er i LAR og skal over på ADHD medisin – kan man kjøre bil?

Min datter går på subutex.
Hun kjører bil.
Hun skal over på ADHD medisin.
Da sier Lar at hun ikke får kjøre bil.
Hvor lenge vil det gjelde ?
De vil ta et blodspeil ? nå.
Har hørt at det kan gi falske svar pos/neg på subutex. Hve er riktig her ?
Mvh
Far

vestfold og telemark

  Rusinfo svarer:

Vi oppfatter det slik at hun skal fortsette i LAR og få ADHD-medisiner i tillegg.

Ut fra det vi kan lese i Førerkortveilederen (det er denne helsevesenet forholder seg til), fyller hun ikke helsekravene til førerkort dersom hun bruker både LAR-medisin og sentralstimulerende legemidler samtidig. I veilederens kommentarer til LAR-behandling står følgende:

Samtidig substitusjonsbehandling med opioidholdig legemiddel og behandling med sentralstimulerende legemiddel (f.eks. metylfenidat, racemisk amfetamin, deksamfetamin, deksmetylfenidat og lisdeksamfetamin) gir en uforutsigbar påvirkning på kjøreevnen. Helsekravet er derfor ikke oppfylt ved slik kombinasjonsbehandling.

Slik vi leser dette sitatet, er det ikke snakk om en tidsbegrenset periode. Det vil trolig innebære at hun bare kan bruke ett av to for å oppfylle helsekravet: enten LAR-medisin eller ADHD-medisin.

Det er litt uklart hva du mener med at de skal ta blodspeil. Det vi vet er at det er vanlig å teste (både blod og urin) når pasienten bruker disse legemidlene.

Så vidt vi kjenner til, er det hovedsakelig store doser av kodein eller morfin som kan gi falske positive på buprenorfin.

Vi anbefaler dere å ha en tett dialog med legen og LAR, og be dem om veiledning. Dersom det er behov for å få en vurdering på dispensasjon, eller dere trenger en klarere redegjørelse for regelverket, er det Statsforvalter (fylkeslege) som er rette instans. Ønsker dere å klage, er det også Statsforvalter som er klageinnstans.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.