Hvorfor regnes tapentadol nå som mindre potent enn først antatt?

Jeg ser av flere tidlegere svar at rusinfo angir opioid-ekvivalens mellom kodein og tapentadol som 4:3 (200:150). Det vises til lenket tabell. Når jeg går inn på lenken finner jeg andre verdier (kodein 200 mg = tapentadol 75 mg). Jeg antar at det betyr at tabellen er oppdatert etter at svarene blei publisert (og at lenken peker til nyeste versjon).

Hva ligger til grunn for at man nå regner at tapentadol er mindre potent (iht opiodekvivalens) enn først antatt? Ny empiri?

Kan man si at ekvivalenstabellen sammenlikner den analgetiske effekten av opioider/opiater, eller er det andre faktorer som spiller inn på tilegnet verdi, (feks hvilke opiodreseptorer som påvirkes, tilvenningspotensial, sedativ effekt etc )?

kvinne/jente |
46 år |
oslo

  Rusinfo svarer:

Du har rett i at slike tabeller gjerne oppdateres kontinuerlig – så om vi har svart annerledes enn hva tabellen tilsier, skyldes dette ganske sikkert at det aktuelle spørsmålet/svaret er eldre enn denne oppdateringen – som du jo også sier selv. Ellers hender det jo også at vi svarer på spørsmål om konkrete doser, hvor forholdet mellom to (eller flere) legemidler i konkrete doser følgelig også justeres.

En annen utfordring er at ulike tabeller noen ganger også gir litt ulike bilder. To tabeller vi ofte viser til er Ekvianalgetiske doser av opioidanalgetika og virkningstid (Legemiddelhåndboka) og Ekvipotens av opioiddoser (Helsedirektoratet). Disse to er tilsynelatende ikke helt samstemte rundt forholdet mellom f.eks. kodein og tapentadol. Men begge understreker at tallene kun er veiledende.

Hva som ligger bak eventuelle endringer i tabellene bør nok best besvares av den som har utarbeidet tabellen direkte. Men i begge tilfeller vil du finne en kildehenvisning, samt dato for siste revisjon. Slike tabeller bør nok helst tas med en viss klype salt uansett, men i tabellen fra Helsedirektoratet kan du bl.a. lese dette:

Verdiene er veiledende og varierer fra pasient til pasient, og viser ofte til vedlikeholdsbehandling. På grunn av forskjeller i halveringstid, kan ratioen være forskjellig ved enkeltdoser og ved vedlikeholdsbehandling. Ved bytte til et annet opioid anbefales å starte på en dose som er inntil 50 % lavere enn det ekvipotenstabellen skulle tilsi. Vær spesielt oppmerksom på at ved konvertering mellom de ulike administrasjonsveiene og legemidlene vil individuelle forskjeller i biotilgjengelighet kunne påvirke hva som er ekvianalgetiske doser.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Velkommen til RUSinfo!

Tjenesten er åpen på hverdager kl 11-18.

Vi holder stengt

  • 1.mai
  • 10.mai
  • 17.mai
  • 18.mai
  • 29.mai

 

Tirsdag 2.mai åpent 15-18

Tirsdag 16. mai åpent 15-18

Tjenesten er stengt kl 14.30-15 hver dag.