Finnes det konsekvensanalyser av virkningen til kriminalisering av rusmidler?

Hvor mange mennesker mener de som kriminaliserer bruk av andre rusmidler at de hjelper ved kriminaliseringen ?
Finnes det overhodet dokumentasjon om konsekvenser av kriminaliseringen, kontrollskder og problemer for mennesker som denne politikken fører til ?
Altså finnes det noen konsekvensanalyser av virkningen av denne politikken ?

mann/gutt |
25 år |
vestland

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Dette er et interessant, viktig og meget aktuelt spørsmål som det dessverre ikke finnes konkrete og gode svar på. Vi kan forsøke å belyse tematikken litt her, men dette er som sagt et omfattende tema som det er skrevet mange og lange rapporter om.

Først og fremst tenker vi at det kan være nyttig å skille mellom begrepene skaderedusering og forebygging. De aller fleste er enige om at straffetiltak ikke hjelper for personer som allerede har utviklet et rusproblem, denne gruppen trenger skadereduserende tiltak som hjelp og omsorg. For disse vil kriminalisering utelukkende ha negative konsekvenser.

Uenigheten, både blant politikere og fagpersoner, oppstår som regel når det kommer til det forebyggende perspektivet. Noen mener at narkotikaforbud/kriminalisering har en forebyggende effekt ved å «skremme» lovlydige mennesker til å ikke bruke illegale rusmidler. Andre hevder at dette er av marginal betydning, og argumenterer for at det er hver enkelt persons sårbarhet som er avgjørende for eventuell utvikling av rusproblem. Denne sårbarheten kan igjen sees i sammenheng med det stigmaet illegal rusbruk kan medføre kun på grunn av rusmiddelets juridisk status, noe som igjen kan tolkes dithen at forbudet bidrar til å øke sårbarhet for å utvikle rusrelaterte problemer.

Det er nok gjort forsøk på å analysere begge disse tilnærmingene, men å få noe sikkert svar er vanskelig da dette er studier som må basere seg på antakelser. Vi kjenner ikke til noe samfunn der alle rusmidler er tillatt, og det blir derfor vanskelig å måle skadevirkninger av rusmidler i en slik setting. Dette medvirker til at konsekvensanalyser av virkninger av kriminaliseringspolitikken mister litt kraft; Hvis konsekvensene er negative kan tilhengere av denne tilnærmingen argumentere med at konsekvensene ved legalisering ville vært verre og det finnes ikke studier som kan motbevise det, kun antakelser.

Om du har lyst til å lese mer kan du ta en titt på følgende sider der du også finner lenker til relaterte undersøkelser:

National Library of Medicine: Should drugs be decriminalised? No

National Library of Medicine: Should drugs be decriminalised? Yes

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.