Hvorfor har de med rushistorie vanskeligere for å få utskrevet adhd-medisin?

Hvorfor er det sånn at de med rushistorie har vanskeligere for å få utskrevet adhd-medisin? Ett av kjennetegnene på ubehandlet adhd er jo nettopp at vedkommende kan ha en rushistorikk.
Det er jo litt selvmotsigende egentlig.

mann/gutt |
22 år |
nordland

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Vi forstår godt at du reagerer på dette, og at du ser på dette som en selvmotsigelse. Det er tross alt riktig som du sier, at rusbruk/-historikk ofte kan sees i sammenheng med udiagnostisert ADHD.

Fra en lege sitt synspunkt, kan det derimot være andre hensyn å ta. Legen er tross alt ansvarlig for eventuelle medisiner som skrives ut, og om legen vet at du har en historikk med rus, ønsker gjerne en lege også å forsikre seg om at du kommer til å bruke medisinen som normalt, heller enn å misbruke den som et rusmiddel.

Derfor kan utredningen for ADHD-medisiner noen ganger være mer tidkrevende i tilfeller hvor rushistorikk er en del av bildet. Dette vil f.eks. ofte innebære en periode med regelmessige urinprøver. I tillegg til å vise at du klarer å holde deg rusfri, kan dette også bekrefte ovenfor legen at dine symptomer faktisk skyldes ADHD, heller enn rusbruk.

Til syvende og sist er det uansett opp til legen å vurdere om du egner deg for ADHD-medisinering eller ikke. Men om du tenker at du har blitt feilaktig eller urettferdig behandlet i helsevesenet, kan du evt. ta kontakt med Pasient- og brukerombudet eller Pasientforeningen for veiledning.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.