Hva er straffen for oppbevaring av 100 gram hasj til eget bruk?

Hei, hva er straffen for oppbevaring av 100 gram hasj til eget bruk, og hvor lenge er lovbruddet på politiattest?

mann/gutt |
19 år |
trøndelag

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Så lenge det er snakk om oppbevaring av 100 gram hasj, er det veldig tvilsomt at påtalemyndigheten vil anse dette som til eget forbruk. Bruk og besittelse av mindre mengder til eget bruk straffes etter Legemiddelloven § 24 og 31, vanligvis i form av et forelegg (bot + anmerkning på rullebladet).

Derimot vil oppbevaring av større mengder sannsynligvis heller straffes etter Straffeloven § 231 (eller eventuelt § 232, dersom påtalemyndigheten anser dette som spesielt alvorlig):

§ 231. Narkotikaovertredelse

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i legemiddelloven § 22 er å anse som narkotika.

Uaktsom narkotikaovertredelse straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

§ 232. Grov narkotikaovertredelse

Grov narkotikaovertredelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov skal det særlig legges vekt på

a. hva slags stoff den gjelder,
b. mengden, og
c. overtredelsens karakter.

Overtredelser som omfatter en meget betydelig mengde, straffes med fengsel fra 3 år inntil 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes.

Uaktsom grov narkotikaovertredelse straffes med fengsel inntil 6 år.

Når det gjelder hvor lenge dette vil være synlig på rullebladet, blir dette altså vanskelig å svare på med mindre vi vet konkret hvilken straff du faktisk får. Men, vi kan jo si at det finnes ulike typer rulleblad, hvor forskjellen handler om hva slags lovbrudd som er synlige, hvor lenge de er synlige, samt hvem som kan få innsyn i dem. Dette er nærmere beskrevet i denne artikkelen fra Ung.no, og på politiets hjemmesider.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.