Hvordan trappe ned på rusmidler?

Hei, jeg er en ung gutt som bruker mange forskjellige rusmilder opp til hver eneste dag. Jeg føler ikke at jeg har noen problemer med denne livsstilen annet enn at jeg er svært plaget av angst og at rusen ofte forverrer dette. Min «favoritt-kategori» innenfor rus er stimulanter. Har brukt en del amfetamin, men prøver å slutte med dette grunnet at jeg opplever sterke abstinenser dersom jeg ikke tar det jevnlig. Jeg tar nå metylfenidat som «erstatning» til amfetaminen fordi det generelt sett er tryggere. Jeg vil gjerne trappe ned på rusmilder og etterhvert slutte helt (sett bort ifra alkohol og cannabis). Er denne midlertidlige «løsningen» med metylfenidat som substitutt en god måte og holde meg unna andre farligere stimulanter på? Og evt. hva er den beste måten å trappe ned og unngå avhengighet hovedsaklig med tanke på stimulanter? Det siste jeg lurer på er om jeg heller bør gå til bake til amfetaminen, da jeg opplever verre og flere bivirkninger, mye mere angst og generelt mer ubehag av metylfenidat kontra amfetamin?

mann/gutt |
16 år |
trøndelag

  Rusinfo svarer:

Bivirknninger som angst, paranoide forestillinger, nedstemthet etc. kan oppstå både ved bruk og som under abstinenser ved  nedtrapping av en rekke rusmidler. Dette gjelder også for amfetamin, metylfenidat og cannabis.  Bivirkningene vil for mange bli mer fremtredende over tid og ved høyt forbruk.

Du lurer på om det er en god løsning for deg å trappe ned på metylfenidat, men samtidig skriver du at du opplever å få mer angst av det enn av amfetamin. Derfor lurer du på om det er bedre for deg å trappe ned på amfetamin. Men, vi kan ikke gi deg noe sikkert svar på det fordi alle mennesker opplever rus og abstinenser ulikt. Hvis du ikke klarer å trappe ned å slutte med metylfenidat fordi angsten blir for stor vil kanskje amfetamin være et ok alternativ for deg. Fordelen med metylfenidat er jo at du vet hva du får når det gjelder styrke og virkestoff. Så du får lettere kontroll på forbruk og reduksjon av bruk.

Klarer du ikke å slutte på egen hånd kan det være lurt å be om hjelp. Lege eller ruskonsulent på NAV kan søke deg inn på avrusning og evt. videre behandling.  Helsestasjon for ungdom er også et sted du kan henvende deg for hjelp. De er vant til å hjelpe ungdom med både rus og psykiske problemer.

Du kan lese mer om hjelp til å slutte med amfetamin, fakta om amfetamin og metylfenidat (Concerta) på vedlagte lenker.

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.