Bør jeg trappe ned når jeg skal slutte med amfetamin?

I de aller fleste tilfeller er det ikke en god idé å trappe ned amfetaminbruk.

 

 

Det kan være en mulighet å redusere bruken, bruke mindre og sjeldnere, men å trappe ned slik mange gjør med medikamenter er verken nødvendig eller anbefalt.

Når du slutter med amfetamin – særlig om du har brukt mye over tid – kan du få tildels kraftige reaksjoner og abstinenser. Noen blir psykisk ustabile og svært slitene i lengre tid. For andre – spesielt om du ikke har brukt så mye og lenge – vil det gå temmelig greit. Men du bør i alle tilfeller ha tid og mulighet til å bruke tid på å komme deg både fysisk og psykisk.

Dersom du har et misbruksproblem – du er avhengig av amfetamin – bør du få hjelp av helsepersonell for adekvat medisinsk oppfølging. Dette skjer jo i de fleste tilfeller på en avrusningsklinikk. Det er mye lettere for deg selv å få til dette dersom du er innlagt og har oppfølging, både medisinsk og psykososialt.

 

Velkommen til RUSinfo!

I dag 5.12 stenger tjenesten kl 17.

Tirsdag 29.11 og tirsdag 6.12 er tjenesten stengt. Vi beklager eventuelle ulemper!

 

HAP-app: Vi jobber med full oppgradering av appen og antar at den skal være klar fra januar 2023!