Har fått muntlig kjøreforbud av legen

Har fått muntlig kjøreforbud av legen.hva skjer om jeg kjører å blir stoppet i kontroll hver politiet det.har forsatt lappen

kvinne/jente |
30 år |
oslo

  Rusinfo svarer:

Et slikt kjøreforbud er nok til dels basert på tillit. Legen gjør det lettere for deg å beholde førerkortet ved å gi deg muntlig forbud heller enn å melde til Fylkeslegen.

Så vidt vi kjenner til, gir ikke legen denne informasjonen til politiet. Men ikke desto mindre er muntlig forbud «i realiteten informasjon til førerkortinnehaver om at vedkommende ikke oppfyller helsekravene til førerett og derfor ikke har rett til føre motorvogn etter vegtrafikkloven § 21

Merk videre: «Der optiker, lege eller psykolog blir kjent med at slikt «muntlig kjøreforbud» ikke etterleves, bør vedkommende først ta det opp med pasienten. Dersom pasienten fortsetter å kjøre, bør det gjøres en helhetlig vurdering av foreliggende opplysninger om det er grunnlag for å anse helsekravene som ikke oppfylt i mer enn seks måneder, slik at det skal sendes melding til Fylkesmannen etter helsepersonelloven § 34.»

Les mer om muntlig kjøreforbud her.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Tjenesten er åpen på hverdager kl 11-18.

Vi holder stengt

  • 1.mai
  • 10.mai
  • 17.mai
  • 18.mai
  • 29.mai

 

Tirsdag 2.mai åpent 15-18

Tirsdag 16. mai åpent 15-18

Tjenesten er stengt kl 14.30-15 hver dag.