februar 24, 2020

Jeg er høy nå

jeg er høy nå
er det noen bivirkninger, spørsmål igjen kan man få bendern av hunder

Kvinne, 2 år fra Nordland

Skoleoppgave om rus

Hvordan er cannabis og amfetamin forskjellig fra hverandre, med hensyn til skadevirkninger på kroppen?
Hvorfor har helsemyndighetene i Norge satt 18-års aldersgrense på alkohol? Tror …