Jeg har en elev som ruser seg. Vi vet at hen ruser seg på fritiden, men vi har aldri sett noe på skolen. Hen uttaler også at hen kan tjene penger på rusmidler, og vi har misstanke om hvor/hvem rusmidlene kommer fra. Allikevel har vi ingen bevis. Eleven har andre problemer, og har liten tillit til voksne. Det er bare et par av oss hen vil snakke med, og da mener jeg normal kommunikasjon, ikke nødvendigvis dype samtaler. Jeg har lest alt jeg har kommet over her på siden, og vi er flere som diskuterer problemstillingen. Allikevel vil ikke hen snakke med andre enn meg. Vi har derfor lurt inn helsesøster og sosiallærer i klasse- og gruppesamtaler om rus generelt. Jeg har vært tydelig på min rolle og taushetsplikt (når jeg eventuelt må vasle). Derfor sier hen ikke noe som kan sette hen i en usikker situasjon. Vi har en god og trygg relasjon, bygget sakte opp over de to siste årene. Hen er over 18 år. Hen sier at hen liker livet sitt bedre nå. Før har hen sagt at hen ikke liker vennene sine, men at hen ikke har andre. De drev med mye rart hen forsto at ikke var lurt. Nå sier hen at de har det fint sammen, og at det de driver med nå er bedre. Hen har også fått kontakt med det motsatte kjønn, noe hen liker. Hen kommer fortsatt på skolen, og vi tror hen kommer fordi hen har en til en oppfølging hver dag. På skolen treffer hen også de to voksne hen har kontakt med utenom foreldrene. Vi gir mye omsorg. Hen vokser opp med to kulturer, og far og mor representerer den ene, mens venner og skole representerer den andre. Politiet i kommunen har ikke hatt tid til å følge opp klassen hen går i. Hen sender meg meldinger på mobil, og jeg kan kontakte hen på samme nr. Vi har avklart at det er greit. Hvordan kan jeg hjelpe denne eleven? Jeg vil ikke sitte og se på at dette skjer.

Kvinne, 30 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Du skriver at du har en elev som ruser seg og at du vil hjelpe denne eleven. Vi tenker at noe av det viktigste du kan gjøre for å hjelpe er å fortsette med det du allerede gjør: opprettholde den trygge og gode relasjonen dere har bygget opp, gi omsorg og være tilgjengelig for denne eleven. Det at du/dere bidrar til at hen kommer på skolen så mye som mulig, og har både gode opplevelser og opplevd forpliktelse her, er viktig for vedkommendes nåtid og fremtid. Dersom vedkommende faller helt ut av skolen, kan du/skolen være behjelpelig med å finne annet tilbud til hen slik at hen har noe som forplikter.

Dere kan finne mange gode tips til dialog i Kjentmannhefte 2018 (fra side 18). På side 21 finner dere også informasjon om kommunikasjonsprosessen og taushetsplikten.