Hvor mye skal være verdig av alkohol i Pete prøve?

Kvinne, 52 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

PEth-prøver gjenspeiler hvor mye man har drukket de siste 2-4 ukene.

denne siden til St.Olavs hospital kan du lese mer om PEth-prøver.