Hvordan er cannabis og amfetamin forskjellig fra hverandre, med hensyn til skadevirkninger på kroppen?
Hvorfor har helsemyndighetene i Norge satt 18-års aldersgrense på alkohol? Tror du at det virker forebyggende? Hvorfor/hvorfor ikke?
Det er vanlig å dele inn rusmidler etter deres virkning; dempende, stimulerende og hallusinogene. Hva menes med de ulike betegnelsene, og gi eksempler på stoffer i hver gruppe.

Kvinne, 15 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Dette høres ut som en skoleoppgave du har fått.

Spørsmål 1. handler om hvordan cannabis og amfetamin påvirker kroppen. Det finner du svaret på ved å lese på våre faktasider om disse to rusmidlene.

Spørsmål nummer 2. er en oppgave hvor de gjerne vil at du skal reflektere rundt en problemstilling, for så å si hva du tror. Vi kan ikke gjøre dette for deg.

Spørsmål 3. handler om hvordan vi deler inn rusmidler etter hvordan de virker:

– Dempende stoffer. Disse har en sløvende virkning. Eksempler inkluderer opiater/opioider (heroin, morfin, kodein osv.) og benzodiazepiner (beroligende legemidler).

– Stimulerende stoffer. Disse har en oppkvikkende virkning. Eksempler er kokain og amfetamin.

– Hallusinogene stoffer. Stoffer som kan gi endret bevissthetstilstand (med eller uten hallusinasjoner), men som ikke er særskilt sløvende eller oppkvikkende. Eksempler er LSD, fleinsopp og meskalin.

Legg merke til at enkelte stoffer også kan passe inn under to eller flere kategorier. F.eks. kan alkohol være stimulerende i små mengder, men dempende i større mengder (alkohol defineres riktignok ikke som narkotika); MDMA/Ecstasy kan ha både en stimulerende og hallusinogen virkning; cannabis kan være både dempende og hallusinogent.