Tilbakefall på cannabis

Tilbakefall (eller sprekk) er ikke uvanlig når du slutter med et rusmiddel. Hva kan du gjøre for å forbygge?

Noe av det aller viktigste er derfor å ha en god strategi for hva du skal gjøre dersom du har en enkelt sprekk (ett eller noen få rusinntak) eller et mer omfattende tilbakefall. Dette er en del av forberedelsene, og handler om å vite på forhånd hvem du skal kontakte dersom du har et feilskjær. Når du forbereder deg til å slutte, tenk gjennom hvem du kan si fra til og kontakte dersom du skulle ende med en sprekk eller et tilbakefall.

Hvis uhellet først er ute og du har sprukket kan det være lurt å se nærmere på hendelsesforløpet i forkant av sprekken. Hva tenkte du? Hvem var du med? Hvordan føltes det etterpå? Hvis du oppsummerer litt og får oversikt over hva som skjedde da du sprakk kan du bruke dette for  å unngå liknende hendelser igjen.

Risikoen for å sprekke øker drastisk ved bruk av alkohol. Når du skal slutte er det derfor viktig på forhånd å tenke gjennom hvilke situasjoner du (ikke) kan drikke i. Hvis du tror du kommer til å befinne deg i en situasjon der det er lett å få tak i cannabis, bør du enten unngå situasjonen eller holde deg edru.