Tegn og symptomer på bruk av MDMA / ecstasy

Mistenker du at noen du kjenner bruker MDMA eller Ecstasy?

Symptomer som kan være tegn på at en person er påvirket av MDMA/Ecstasy:

 • Forstørrede pupiller

 

 • Mye energi

 

 • Svetting, høy puls

 

 • Usammenhengende tale

 

 • Lattermildhet

 

 • Mild til kraftig endret atferd og personlighet, ofte i form av forsterket empati og glede

 

 • Gir uttrykk for tanker og ideer som er utypiske for personen

 

 • Personen utviser uvanlig stor fascinasjon for dagligdagse gjenstander rundt seg

 

 • Forvirring, vanskeligheter med å orientere seg

 

 • Nervøsitet, vrangforestillinger

 

 • Sterke humørsvingninger

 

 • Forsterket innadvendthet eller utadvendthet (avhengig av brukerens personlighet)

 

 

Symptomer som kan være tegn på regelmessig eller nylig bruk av MDMA/Ecstasy:

 • Endret atferd og personlighet, ofte i form av nedstemthet, lav energi (men det motsatte kan også forekomme)

 

 • Gir uttrykk for tanker og ideer som er utypiske for personen

 

 • Endret sosial omgangskrets

 

 • Forsterket innadvendthet eller utadvendthet (avhengig av brukerens personlighet)

 

 • Funn av brukerutstyr, som f.eks. piller, pulver

Verdt å vite om tegn og symptomer på bruk:

Enkeltvis behøver ikke disse symptomene indikere noe som helst, men jo flere av disse som er til stede, desto større grunn til å anta at det kan dreie seg om et inntak av MDMA eller Ecstasy.

Det er verdt å bemerke seg at hvilke symptomer som utvises som følge av MDMA- eller Ecstasy-bruk, er noe som kan variere sterkt fra person til person. Enkelte symptomer kan også være typiske for andre rusmidler enn MDMA og Ecstasy.