Hva sier loven om amfetamin og metamfetamin

Amfetamin og metamfetamin står oppført på narkotikalisten, hvilket forbyr tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av amfetamin i Norge. Overtredelser straffes med hjemmel i straffeloven.

Amfetamin og bilkjøring

Det er forbudt å kjøre bil i ruspåvirket tilstand. Inntak av 50 mg. amfetamin vil tilsvare en promille på over 0,2 i 16-28 timer etter inntak. En dobbel dose vil tilsvare en promille på over 0,2 i 24-44 timer etter inntak. Vi vil likevel på generelt grunnlag oppfordre til å utvise forsiktighet på dette området; det er bedre å beregne litt for lang tid enn litt for kort tid.

 

ADHD-medisiner og amfetamin

Det er for øvrig en utbredt misoppfatning at amfetamin er virkestoffet i ADHD-medisiner. Ritalin, Concerta og Equasym Depot er eksempler på medisiner som inneholder metylfenidat, som er nært farmakologisk beslektet med amfetamin, men som også har noen betydelige forskjeller.

Attentin er et eksempel på en medisin som inneholder deksamfetamin, som også er nært farmakologisk beslektet med amfetamin, men som er spesielt utviklet for behandling av ADHD.

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)

RUStelefonen har nytt navn og ny nettside!

 Velkommen til RUSinfo. Du er fortsatt helt anonym når du kontakter oss!