Blande amfetamin med andre rusmidler eller legemidler

Amfetamin (og metamfetamin) kan få en annen eller forsterket effekt hvis du tar det i kombinasjon med legemidler eller andre rusmidler.

Amfetamin & Alkohol

Kombinasjonsbruk av amfetamin og alkohol kan gjøre deg grenseløs og overmodig. Denne kombinasjonen kan derfor føre til aggressiv oppførsel. Fordi du føler deg mindre full, kan du risikere å drikke mer enn du planla. Du risikerer å overvurdere deg selv, noe som kan gjøre at risikoen for uhell øker. Alkohol i kombinasjon med amfetamin kan gi en ekstra belastning på hjerte og kar og kan forårsake (varig) leverskade.

 

Amfetamin & Cannabis (hasj/marihuana)

Denne kombinasjonen øker sjansen for psykisk ubehag (angst/uro). Brukere rapporterer at cannabis kan dempe virkningen av amfetamin, noe som kan føre til at man tar for mye amfetamin for å kompensere. Dette kan gi alvorlige komplikasjoner.

 

Amfetamin & Kokain

Både kokain og amfetamin er stimulerende midler. Kombinasjonen fører til at adrenalinreseptorene blir ekstra stimulert. Nervecellene som er involverte i utskillelse av adrenalin blir utslitte, slik at du kan føle deg tom og «ødelagt» etter bruk. Blodtrykket blir høyere, og det blir en ekstra belasting på hjerte og kar.

 

Amfetamin & MDMA/ecstasy

Både amfetamin og MDMA/ecstasy er stimulerende midler, og er kjemisk nært beslektet. Kombinasjonsbruk kan føre til en overbelastning på hjertet. Sjansen for fysisk utmattelse øker. Bakrusen kan være heftig og du kan føle deg tom og utmattet dagene derpå. Ellers øker risikoen for hjerneskade, dehydrering og overoppheting. Ved kombinasjonsbruk av ecstasy og amfetamin kan den hallusinogene effekten av MDMA/ecstasy bli mindre fremtredende.

 

Amfetamin & GHB

Fordi amfetamin har en stimulerende effekt, merker du mindre av den dempende virkningen av GHB. Dette kan resultere i at du tar for mye GHB. Hvis du fortsatt har mye GHB i kroppen når amfetaminrusen er over, kan du miste bevisstheten.

 

Amfetamin & fleinsopp

Det er lite kunnskap om spesifikke effekter og risikoer ved denne kombinasjonen, men begge stoffene kan i seg selv være skadelige. Ved blandingsbruk utsetter du deg alltid for uforutsigbare virkninger.

 

Amfetamin & benzodiazepiner

Begge stoffene kan i seg selv være skadelige. Ved inntak av amfetamin kan noen oppleve uro, angst, paranoia og annet psykisk ubehag. Benzodiazepiner kan hjelpe mot slike negative bivirkninger. Det kan også hjelpe mot søvnmangel. Vær klar over at du aldri kan forutsi nøyaktig hvilke spesifikke effekter og reaksjoner du kan få av denne kombinasjonen. Ved blandingsbruk utsetter du deg alltid for uforutsigbare virkninger.

 

Amfetamin & ADHD-medisiner

Bruk av ADHD-medikamenter og sentralstimulerende midler som amfetamin samtidig kan være farlig. Metylfenidat (Ritalin®, Concerta® og Equasym Depot®) og amfetamin forsterker hverandres virkning.  Fordi begge stoffer påvirker dopaminsystemet kan det sentrale nervesystemet bli overstimulert. Hjerterytmeforstyrrelser, pusteproblemer og farlig høyt blodtrykk kan være følger av dette.