Overdose og forgiftning på amfetamin og metametamin

Amfetaminoverdose kan gi bivirkninger som i verste fall kan forårsake dødsfall. Årsaken til det er at amfetamin stimulerer hjerte- og karsystemet. Men i de aller fleste tilfeller vil en overdose først og fremt gi ubehag.

Lett amfetaminforgiftning:

 • Irritabilitet, rastløshet, uro, søvnproblemer, skjelvinger, svimmelhet, hyperrefleksi, mydriasis (uvanlig store pupiller)
 • Svette
 • Palpitasjoner (hjertebank), lett økning i blodtrykk og puls

Moderat til alvorlig forgiftning:

 • Agitasjon, angst, panikk, forvirring, hallusinasjoner, psykose, delirium/vrangforestillinger, kramper
 • Vasokonstriksjon (blodårene trekker seg sammen) og vasospasme (krampeaktig sammentrekning av blodårer)
 • Hypertensjon (høyt blodtrykk), takykardi (hurtig puls/hjertebank), arytmier (ujevn puls), hjerteinfarkt
 • Hyperventilasjon
 • Dehydrering
 • Hypertermi (kroppstemperatur over 40°C)
 • Rabdomyolyse (ødeleggelse av muskelceller) med ev. nyresvikt, metabolsk acidose (kroppen produserer mer syre enn den kan kvitte seg med), disseminert intravaskulær koagulasjon (alvorlige forstyrrelser i kroppens blodlevringssystem, mange små blodpropper inne i blodårene), multiorgansvikt
 • Sirkulasjonskollaps
 • Respirasjonsvansker
 • Nedsatt bevissthet/koma
 • Hjerneblødning

 

 

HVA GJØR JEG OM NOEN KOLLAPSER?

Sjekk puls og pust. Dersom personen puster, legg vedkommende i stabilt sideleie. Hvis ikke, utfør førstehjelp. Om du er usikker på førstehjelp, ta kontakt med noen som kan det eller få veiledning fra nødtelefonen (ring 113).

Ikke forsøk å gi drikke til en som er bevisstløs.

Når ambulansen kommer, fortell hva slags stoff vedkommende har tatt. Ikke forlat personen selv om du er redd for å bli innblandet i noe! Ambulansepersonellet har taushetsplikt.