Klage på beslag av førerkort

Politiet har rett til å kreve at du avlegger prøve ved mistanke om ruspåvirket kjøring, eller ved tilfeldig trafikkontroll.

Dette er hjemlet i Vegtrafikkloven § 22 a. Her står også at:

Utåndingsprøve tas av politiet. Blodprøve og spyttprøve kan tas av lege, sykepleier, helsesekretær eller bioingeniør. Klinisk legeundersøkelse foretas når det er mistanke om påvirkning av andre midler enn alkohol eller andre særlige grunner taler for det.

Om du opplever at politi og/eller helsepersonell har handlet i strid med gjeldende regelverk, bør du kontakte en advokat eller jurist. Det er mulig å melde inn klage til politiet, samt kontakte Norsk Pasientforening og/eller Pasient- og brukerombudet for bistand.

 

Velkommen til RUSinfo!

Vi har tekniske problemer med spørsmålstjenesten. Spørsmål sendt inn etter 29.04 kan ha blitt borte, og vi ber deg sende inn på nytt. Vi beklager ulempen, og jobber med å rette feilen snarest. 

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen!