Klage på beslag av førerkort

Politiet har rett til å kreve at du avlegger prøve ved mistanke om ruspåvirket kjøring, eller ved tilfeldig trafikkontroll.

Dette er hjemlet i Vegtrafikkloven § 22 a. Her står også at:

Utåndingsprøve tas av politiet. Blodprøve og spyttprøve kan tas av lege, sykepleier, helsesekretær eller bioingeniør. Klinisk legeundersøkelse foretas når det er mistanke om påvirkning av andre midler enn alkohol eller andre særlige grunner taler for det.

Om du opplever at politi og/eller helsepersonell har handlet i strid med gjeldende regelverk, bør du kontakte en advokat eller jurist. Det er mulig å melde inn klage til politiet, samt kontakte Norsk Pasientforening og/eller Pasient- og brukerombudet for bistand.