Kan legen kreve flere PEth-prøver etter en enkelt prøve som var høy?

Hei, jeg har i ett års tid nå vert i kontakt med barneværn og får foreldreveiledning. Dette skjedde da jeg meldte barnefar inn pga bekymring for høyt alkoholforbruk. Han tok da igjen å meldte meg inn for det samme. Jeg begynte på peth prøver å har hatt normale verdier på 0,16 og det høyeste på 0,23. Nå har jeg søkt hjelp hos lege pga min psykiske helse etter dårlige forhold og traume opplevelser å derfor blitt hendvist til DPS. Fikk hendvisning i retur fordi de trengte mer info, og peth prøve. (Som jeg tok en mandag). Helgen før dette hadde jeg hatt besøk av ei venninde og jeg hadde barnefri, så det ble ett stort inntak av alkohol. (Jeg har barnefri annenhver helg til vanlig). Jeg fortalte legen dette å sa selv at denne peth prøven kommer til å få høyt utslag, å at dette var jo perfekt planlagt siden jeg nettop har hatt barnefri og med ett høyere alkohol inntakk enn hva jeg er vandt til, men fikk til svar at det vil det bli tatt høyde for.. så det ble skrevet ett notat der «pasienten forteller selv at..» peth viste 0,64 (ikke noe overraskelse det), men nå krever legen flere prøver å jeg skjønner ikke hvorfor .. har spurt, men får beskjed om at systemet krever dette. Jeg har nå lest meg opp å det står at legen skal gå igjennom hele sykehistorien for å vurdere om jeg oppfyller helsekravene til førerkort, men hun har nå gått utifra den ene prøven der jeg selv informerte om alt før testen ble tatt. Så spm er da.. kan legen kreve fler prøver etter en enkelt prøve som var høy, når jeg tidligere har tatt tester i hue og rævva som har vert normale? (Vil tro at tidligere prøver også er en del av sykehistorie som skal tas i betrakting) .. jeg er en voksen dame på 30 år . Barn var ukke tilstede og ettersom jeg vet så er ikke alkohol ulovelig og jeg har ALDRIG kjørt i beruset tilstand.

kvinne/jente |
30 år |
vestfold og telemark

  Rusinfo svarer:

Vi skjønner veldig godt at denne situasjonen er både forvirrende og frustrerende for deg.

Følgende sitat er hentet fra retningslinjene legen forholder seg til (skal forholde seg til) når det gjelder helsekrav til førerkort:

Helsekravet er ikke oppfylt ved «avhengighet av alkohol, langvarig høyt inntak av alkohol eller skadelig bruk av alkohol, der alkoholbruken kan føre til forstyrrelse i atferd og gi helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko». Det betyr at alkoholbruken må være av et omfang som enten kan føre til forstyrrelse i atferd eller kan gi helsesvekkelse. I tillegg skal konsekvensene av alkoholbruken medføre økt trafikksikkerhetsrisiko.

Lege eller psykolog må gjøre en skjønnsmessig vurdering utfra sykehistorie, opplysninger om alkoholbruk, klinisk undersøkelse, symptomer og tegn på eventuelle alkoholrelaterte helsesvekkelser, komparentopplysninger og resultater av supplerende undersøkelser. Det bør som hovedregel være tatt prøver over noe tid. Prøvesvar kan gi indikasjoner på skadelig bruk, men samtidig er det ikke nok at bruken bare er skadelig. Alkoholbruken skal også kunne føre til forstyrrelse i atferd eller kunne gi helsesvekkelse som gir økt trafikksikkerhetsrisiko.

Det må alltid gjøres en helhetlig og individuell vurdering av om helsekravet er oppfylt med bakgrunn i all informasjonen som foreligger.

Endret atferd, nedsatte kognitive funksjoner, nevropatier og andre følger som kan opptre etter lengre tids alkoholbruk vil kunne underbygge at helsekravet ikke er oppfylt. Samtidig kan høyt alkoholforbruk etter en individuell vurdering også innebære at helsekravet ikke er oppfylt, selv om alkoholbruken ikke har fått disse utslagene. Eksempelvis kan forhøyede PEth-verdier på over 0,30 µmol/l over tid indikere at helsekravet ikke er oppfylt. Jo høyere PEth, jo mer sannsynlig at helsekravet ikke er oppfylt.

Som du ser, legen skal ta hensyn til mange faktorer. Slik vi tolker det her, har legen lagt mye vekt på den ene PEth prøven, som er ganske forhøyet.

Vi vet ikke om legen har tatt en avgjørelse på helsekrav ennå, men det legen trolig ønsker er å ta noen flere tester for å se at verdiene går nedover mot null.

Vi vil anbefale deg å spørre legen om hvilke vurderinger som er gjort, og om hvorvidt det vil bli snakk om prøver over tid fremover.

Du skriver at du aldri kjører i beruset tilstand, men når det gjelder helsekrav er det ikke relevant. Det som teller er hvorvidt legen mener din alkoholbruk er av en slik art at den enten kan føre til forstyrrelse i atferd eller kan gi helsesvekkelse.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.