Min venninne får sertifikat nå, og får kjøre ved å ta 6stk Paralgin førte i døgnet. Er dette riktig?

Min venninne får sertifikat nå,og får kjøre ved å ta 6stk Paralgin førte i døgnet. Er dette riktig?

kvinne/jente |
59 år |
velg fylke

  Rusinfo svarer:

Paralgin Forte er et vanedannende medikament mot smerter. Det er rød trekant på forpakningen. Paralgin Forte omdannes delvis fra kodein til morfin i kroppen og kan derfor påvirke reaksjonsevne og våkenhet. Det er et B-preparat (narkotisk legemiddel) som det er egne regler for i trafikkloven.

Her er generelle regler for bilkjøring og kortvarig smertebehandling med opioider, dvs. behandling under 7 døgn sammenhengende.

Alle førerkortgrupper:

Helsekravene er ikke oppfylt ved kontinuerlig behandling med opiater/opioider gjennom døgnet, selv om dette er innenfor rammen av anbefalte døgndoser.

Ved sporadisk inntak av en enkeltdose kortidsvirkende opiat/opioid er helsekravet bare oppfylt dersom enkeltdosen er anbefalt av lege og legemiddelet inntas minimum 8 timer før kjøring.

I noen tilfeller vil det være behov for inntak av en enkeltdose langtidsvirkende opiat/opioid. Dette er ikke regulert i forskriftsbestemmelsene ved opiat/opioid-behandling. Ved inntak av en enkeltdose langtidsvirkende opiat/opioid kan helsekravene ikke anses oppfylt før det har gått minst 16 timer etter inntak.

MERK: kodein er et kortidsvirkende opiat/opioid, men dersom hun tar 2×3 piller i døgnet regnes det som langtidsvirkende (fordi hun da har det i kroppen hele døgnet).

Hvis din venninne får langvarig smertebehandling med Paralgin Forte er det altså mulig at hun kan kjøre bil men hun bruker 6 stk Paralgin Forte-tabletter i døgnet. Da gjelder noen andre regler enn ved kortvarig smertebehandling.

Helsekrav i Førerkortgruppe 1 (AM, S, T, A1, A2, A, B, BE) er oppfylt ved langvarig smertebehandling dersom:

  • Det er klar medisinsk indikasjon.
  • Det er minst en uke etter siste doseøkning.
  • Det brukes en maksimal døgndose som tilsvarer inntil 300 mg orale morfinekvivalenter*.
  • Legemidlene er langtidsvirkende, og
  • Det har gått 8 timer etter inntak av ekstra dose korttidsvirkende opiat/opioid.

Angående dette med at maksimal døgndose ikke kan tilsvare mer enn 300 mg orale morfinekvivalenter, kan vi opplyse om at 6 stk 400mg (paracetamol)/30mg (kodein) Paralgin forte tilsvarer 180 mg orale morfinekvivalenter i døgnet.

I tillegg må hun:

  • følge legens anbefaling om hvor mye medisin hun kan ta
  • følge forsiktighetsregler som er gitt fra lege og på pakningsvedlegg med hensyn til kjøring med bil / annet motorisert kjøretøy
  • ikke kjøre dersom hun føler deg sløvet/trøtt, har nedsatt årvåkenhet eller på annen måte føler seg påvirket av medisinene
  • ikke ta andre medisiner / rusgivende stoffer enn de som legen har anbefalt/godkjent.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.