Hvordan kan tvangsparagraf benyttes i dette tilfelle?

Jeg har en søster på 40år, som nå har utviklet et tungt rusmisbruk av prmært amfetamin. Siste 4 år hun har brukt dette. Har vært tvangsinnlagt i psykiatrien 3-4 ganger pga.psykoser, men skrives raskt ut igjen. Siste gang for 1,6 år siden. Ble lovet ettervern og oppfølging via tverrfaglig team med bl.a psykolog, ruskontakt +++ . Det ble aldri iverksatt som lovet og hun havnet raskt utpå igjen. Mai 2022 ble hun innlagt sykehus med DVT i høyre fot og lungeembolier. Nå har hun visstnok utviklet et infisert sår på samme legg. Har blitt tilsett av lege og forordnet oppstart med antibiotika. Hun henter ikke ut og starter opp behandlingen. Ukjent for meg hvorfor, men antar det er pga.pengemangel, til tross for at hun har fått øremerkede penger av vår mor. Hun får info.om konsekvens som kan føre til sepsis og videre død. Hun syntes konsekvensen høres tilfredstillende ut, da det er det eneste hun alikevel ønsker. Hun er åpenbart ikke samtykkekompetent – hvordan kan tvangsparagraf evt.benyttes i dette tilfelle?

kvinne/jente |
51 år |
oslo

  Rusinfo svarer:

Det høres ut som en tung situasjon for alle involverte.

Loven sier: «Dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten eget samtykke kan tas inn i en institusjon utpekt av regionalt helseforetak, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a fjerde ledd, for undersøkelse og tilrettelegging av behandling, og holdes tilbake der i opptil tre måneder».

Hva det innebærer «å sette sin fysiske eller psykiske helse for fare» er en skjønnsvurdering på samme måte som å vurdere hva som er «omfattende og vedvarende misbruk». Fylkesnemnda opplyser om at variasjonene er store fra kommune til kommune. De sier også at faktorer som alder, rusmiddel, helse og bosituasjon blir tatt hensyn til i deres vurderinger. Hvilke hjelpetiltak som må være prøvd før det kan regnes som «ikke tilstrekkelig» er også en skjønnsvurdering. Fylkesnemnda presiserer likevel at flere tiltak må være forsøkt uten resultat, men at det ikke er krav om at noen av de tidligere forsøkte tiltakene må være døgninstitusjon.  Også her tas det hensyn til alder, helsetilstand, bosituasjon og rusmiddel.

Ønsker dere å søke om tvangsbehandling går dere frem slik:

  1. Pårørende melder bekymring til kommunen/sosialtjenesten/NAV.
  2. Kommunen/sosialtjenesten/NAV setter i gang undersøkelser for å utrede om tvangstiltak er mulig og nødvendig. Loven sier at tvangstiltak kan være tilbakeholdelse i institusjon mot pasientens vilje i opptil tre måneder.
  3. Pårørende skal ha tilbakemelding så snart undersøkelsene er ferdig.
  4. Dersom undersøkelsene tilsier at tvangstiltak er nødvendig kan kommunen/sosialtjenesten/NAV fatte et midlertidig vedtak og plassere pasienten i egnet institusjon umiddelbart. Det midlertidige vedtaket skal så sendes til fylkesnemnda innen to uker. Fylkesnemnda bestemmer da om vedtaket skal gjøres endelig. Hvis kommunen/sosialtjenesten/NAV ikke får medhold av fylkesnemnda faller vedtaket bort. Det er vanlig at fylkesnemnda innhenter uttalelser fra helsepersonell (fastlege/kommuneoverlege) når de gjør sin vurdering, hvis ikke NAV har vedlagt dette i sitt midlertidige vedtak.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.