Hva er det minst farlige rusmiddelet?

Hva er det minst farlige rusmiddelet?

mann/gutt |
21 år |
innlandet

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hva som er det minst farlige rusmiddelet, finnes det dessverre ikke noe fasitsvar på. Det er mange ulike grunner til at det er vanskelig å gi et sikkert svar.

For eksempel: hvor farlig et rusmiddel er, kommer ikke kun an på stoffets egenskaper i seg selv. Det kommer også an på hvem som bruker det, hvordan det brukes, og hvor stor mengde som brukes. Sånn sett kan f.eks. et stoff A gjøre forholdsvis liten skade for én person, mens en annen person kan oppleve en del problemer ved bruk av det samme stoffet. Og motsatt, et stoff B kan være forholdsvis harmløst når person nr. to bruker det, mens person nr. én kan ta større skade av det.

En annen faktor som gjør dette vanskelig, er dette: hvordan skal man egentlig måle hva «minst farlig» betyr? Minst farlig, på hvilken måte? Mener man da hvor farlig det kan være med tanke på overdose? Avhengighet? Fysiske skader? Psykiske problemer? Andre ting? Ulike rusmidler har tross alt et ganske forskjellig skadepotensiale, og hvordan man skal rangere dette skadepotensialet etter alvorlighetsgrad, er på ingen måte opplagt – i hvert fall ikke for oss.

Når det er sagt, det finnes f.eks. én ganske berømt studie som likevel prøver å besvare nettopp dette. En studie gjennomført av David Nutt et al. i 2010 forsøkte å sammenligne ulike rusmidler med tanke på skadepotensiale; delvis for brukeren selv, og delvis for omgivelsene rundt. Blant stoffene inkludert i studien, var det psilocybinsopp som ble vurdert som stoffet med lavest risiko. Men, dette er nok noe du kan ta med en klype salt, og se på som et veiledende svar, heller enn noen absolutt fasit. Det betyr i alle fall ikke at bruk av psilocybinsopp er fullstendig uten risiko.

våre faktasider om rusmidler kan du lese om en rekke ulike stoffer – på den måten kan du vurdere hvilket stoff (eller hvilke stoffer) som er det minst farlige.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.