januar 18, 2021

Skoleoppgave

Det er vanlig å dele inn rusmidler etter deres virkning; dempende, stimulerende og hallusinogene. Hva menes med de ulike betegnelsene, og gi eksempler på stoffer …