Hei, er det farlig å ta paralgin når jeg går på 70 ml levopidon metadon?

Mann, 47 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Foretar du en interaksjonsanalyse av Levopidon og Paralgin forte, vil du kunne lese at metadon hemmer omdannelse fra kodein til den aktive metabolitten morfin. Det vil si at denne kombinasjonen minsker effekten, og bør derfor unngås.