Hva skal til for å bytte til metadon?

Mann, 38 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Du skriver ikke hva du vil bytte fra, men vi antar at det er et annet medikament som brukes i legemiddelassistert rehabilitering. Vi kan ikke vite hva som skal til for deg for at du kan bytte til metadon. Hvilket substitusjonsmedikament en får tildelt, er en helhetlig vurdering, men førstevalget er ofte Buprenorfin. Du kan lese mer om skifte av legemidler i LAR-retningslinjen. Vi anbefaler deg å snakke med de som følger opp medisineringen din om muligheten for å skifte.