Det er vanlig å dele inn rusmidler etter deres virkning; dempende, stimulerende og hallusinogene. Hva menes med de ulike betegnelsene, og gi eksempler på stoffer i hver gruppe.

Kvinne, 15 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Det virker som om du har fått en skoleoppgave. På våre sider til skoleelever kan du finne informasjon så du kan svare på oppgaven din.