hvordan regne man halveringstid for ibux

Kvinne, 33 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Halveringstiden er den tiden det tar før konsentrasjonen av legemidlet i blodplasma synker til det halve. Ibux har en halveringstid på 2 timer. Det vil si at konsentrasjonen av virkestoffet i blodet er halvert etter 2 timer. 2 timer etter dette er konsentrasjonen halvert igjen, osv. En regner med at medisiner er ute av blodet etter 5 x halveringstiden. For Ibux vil det altså tilsvare 5 *2 timer. Halveringstiden vil være omtrent like lang uansett mengde inntatt.